Milieu

Broeikasgasemissies blijven stijgen

 Volgens de eerste voorlopige cijfers heeft ons land in 2016 0,7% méér broeikasgassen uitgestoten dan in 2015. En in 2015 lag de uitstoot ook al 2,9% hoger dan in 2014. Als we aan dit tempo doorgaan, halen we nooit de klimaatdoelstellingen voor 2020, en zeker niet die voor 2030, merkt de oppositie op in het Vlaams Parlement.
 

Minister van Leefmilieu bevestigt deze cijfers, al heeft zij het over een stijging met 0,6%, in plaats van 0,7%. De stijging is volgens haar vooral te wijten aan hogere emissies door het verwarmen van gebouwen, omdat 2016 een vrij koud jaar was.

De voorlopige cijfers waarvan hier sprake is, zijn cijfers voor heel België. Vlaanderen heeft wel het grootste aandeel in de ‘Belgische’ emissies. De Vlaamse cijfers liggen volgens de minister in lijn met die van 2015. De emissiedaling in de elektriciteitssector door de sluiting van de laatste kolencentrale in Langerlo wordt volledig teniet gedaan door de emissiestijging wegens extra verwarming in de gebouwensector.

Gebouwenverwarming is in Vlaanderen goed voor 19% van de emissies (cijfers van 2015). De grootste boosdoener is echter de transportsector, met een aandeel van 21%. In die transportsector zou er in 2016 – voor het eerst sinds 1990 -  een lichte daling merkbaar zijn van de emissies. Dat zou vooral te danken zijn aan de daling van het dieselverbruik (-4,5%).

Vraag om uitleg aan Vlaams minister Joke Schauvliege van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) over de stijging van de uitstoot van broeikasgassen; en van Johan Danen (Groen) over de toename van de broeikasgasemissies in 2016, Vl.Parl., Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 10 oktober 2017.

Gepubliceerd op 16-10-2017

  234