Brussels Airport en Fost Plus introduceren afvalpact voor de luchthaven


 Brussels Airport en Fost Plus gaan samenwerken om meer afval te voorkomen, beter te sorteren en meer te recycleren. De uitbater van de luchthaven en verschillende partners hebben een afvalcharter van Brussels Airport ondertekend waarin zij de expliciete keuze voor een circulaire economie maken en zich engageren om tegen 2023 minstens 50% van al het afval op de luchthaven te recycleren. Dat is het dubbele van het huidige recyclagepercentage.
 

Dagelijks worden er nu zo’n vijftien vrachtwagens met afval van de 24.000 werknemers en 70.000 passagiers van de luchthaven gevuld. Het gaat vooral om drankflesjes, etensresten, oud papier en dergelijke, dat voor een groot deel ook niet gesorteerd is.  

De luchthaven bevindt zich op het grondgebied van het Vlaams gewest, waar  sinds 1 juni 2018 bedrijven verplicht zijn  om ook dit soort afval bij de bron selectief in te zamelen en te sorteren in 21 verschillende stromen, waaronder verpakkingen en plasticafval. Wat handhaving betreft heeft de Vlaamse regering altijd op sensibilisering ingezet en de boot afgehouden voor statiegeld.

Charter

25 bedrijven tekenen het “Afvalcharter van Brussels Airport” waarin zij zich engageren om de inspanningen te verdubbelen om de afvalberg te verkleinen, beter te sorteren en te recycleren. De recyclagegraad moet tegen 2023 worden opgetrokken naar de helft van alle afval dat op de luchthaven geproduceerd wordt. Om deze doelstelling te halen begeleidt Fost Plus samen met Brussels Airport Company elk bedrijf om een eigen actieplan met concrete maatregelen op te stellen, het afval beter te beheren en om passagiers te sensibiliseren om ook op de luchthaven correct te sorteren. Het gaat concreet om AB Inbev, Air Cargo Belgium, ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki, Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS, LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium en Ziegler.

De doelstellingen van het charter zijn om de principes van de circulaire economie maximaal toe te passen. Dat vereist een bewuste keuze voor herbruikbare en recycleerbare producten of materialen, naast maximaal sorteren en recycleren.

Fost Plus zal in samenwerking met Brussels Airport Company bij elke luchthavenpartner die het charter heeft getekend een audit houden om een stand van zaken op te stellen van hun afvalsortering. Elke onderneming krijgt vervolgens een actieplan op maat waarmee zij de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport kan waarmaken.

Vuilbakken en waterflessen

Sinds Brussels Airport en Fost Plus beter zichtbare en duidelijkere afvalsorteerbakken op de luchthaven installeerden, is de inzameling van PMD-afval toegenomen van 5 naar 174 ton, aldus Fost Plus.

Maar dat kan beter, en daarom komt er binnenkort een proefproject met gootstenen aan de controlelijnen, waar passagiers hun flessen kunnen leeggieten alvorens ze in de blauwe bak te gooien. Dat moet opnieuw de hoeveelheid recycleerbaar afval verhogen. Tegelijk wil Brussels Airport de passagiers aanmoedigen zo weinig mogelijk plastic flessen te gebruiken door hen een alternatief te bieden in de vorm van herbruikbare waterflessen die te koop zullen worden aangeboden en gratis aan waterfonteintjes gevuld kunnen worden.

Gepubliceerd op 11-07-2019

  70