Milieu

Brussels gewest publiceert lijst van verboden pesticiden (glyfosaat, neonicotinoïden, fipronil)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft uit voorzorg het gebruik van een aantal pesticiden waarover veel twijfel bestaat verboden. Voorbeelden zijn glyfosaat en stoffen van de groep van de neonicotinoïden (zie ook eerder bericht). Op de website van de Leefmilieu Brussel vindt u nu de volledige lijst van de 160 verboden producten. De lijst bevat ook productnamen van stoffen die wel toegelaten zijn, maar waarvan het gebruik wordt afgeraden.

Omwille van de bescherming van de gezondheid en/of de bescherming van het leefmilieu verbiedt het Brussels gewest het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om:

  • pesticiden die glyfosaat bevatten.
  • gewasbeschermingsmiddelen of biociden met fipronil of met werkzame stoffen die verwant zijn aan nicotine (neonicontinoïden).

Alleen het gebruik is verboden, de verkoop kan wel, want dat is een federale bevoegdheid.

Tijdelijke afwijkingen kunnen eventueel toegestaan worden om één van de volgende redenen:

  • openbare veiligheid;
  • natuurbehoud; of
  • behoud van het plantenerfgoed.

Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 20-03-2017

  448