Brussels gewest verbiedt uithuiszettingen tot en met 3 april

Het Brussels gewest verbiedt àlle uithuiszettingen tot en met 3 april 2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De uitoefening van gerechtelijke en administratieve beslissingen die een uithuiszetting gelasten, is automatisch opgeschort.
De Brusselse regering wil absoluut vermijden dat mensen die met een uithuiszetting worden bedreigd op dit moment op straat belanden, dakloos worden of hun zicht op een vaste woonoplossing verliezen.
Algemeen verbod op uithuiszettingen
Het ingestelde verbod geldt dus zowel voor gerechtelijke uithuiszettingen waarbij de vrederechter een vonnis heeft uitgesproken naar aanleiding van een huurgeschil als voor administratieve uithuiszettingen die het gevolg zijn van een kwaliteitscontrole van een pand of een onbewoonbaarverklaring. Ook krakers mogen de komende weken niet uit een gekraakt pand worden gezet.
Toezicht door politie
De politie heeft de uitdrukkelijke opdracht gekregen om nauwgezet toe te kijken op de naleving van het verbod. De diensten mogen zo nodig geweld of dwang gebruiken.
Verlenging
Het verbod op uithuiszettingen geldt tot aan het begin van de paasvakantie, maar kan afhankelijk van de situatie verlengd worden. Brussels minister-president Rudi Vervoort zal in dat geval een nieuw besluit uitvaardigen.
In werking: 17 maart tot en met 3 april 2020

Gepubliceerd op 23-03-2020

  14