Milieu

Burgemeesters groter obstakel voor windmolens dan burgers

De Vlaamse Windenergie Associatie stelt vast dat niet burgers of bedrijven, maar burgemeesters de meeste weerstand tegen windmolens in Vlaanderen mobiliseren.

Een enquête door het Vlaams Energieagentschap en de regulator VREG concludeerde vorig jaar nog dat amper 9% van de Vlamingen tegen windmolens in hun eigen gemeente is, 66% staat er positief tegenover.

Dat die cijfers de NIMBY-effecten onderschatten wanneer zo’n windproject concrete vorm aanneemt, blijkt evenwel uit de 77 windmolenplannen die vandaag geblokkeerd zijn omdat er een beroepsprocedure tegen loopt. Dat is 46% van het totaal aantal lopende projecten. 34 windturbines zijn klaar om nog dit jaar gebouwd te worden, en 56 windturbines zijn vergund en worden dit of volgend jaar gebouwd.

Burgemeestersconvenant of gemeenteraadsverkiezingen?

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) heeft deze procedures in kaart gebracht. Uit de recentste cijfers (2015) blijkt dat lokale overheden 41,5% van de tegenstanders van windenergieprojecten uitmaakten. Burgerverzet was goed voor 40%, en procedures van bedrijven voor 18,5%.

Sinds 2015 zijn er wel zaken veranderd. Vorig jaar lanceerden de Vlaamse ministers Tommelein en Schauvliege het “Windkracht 2020-plan”, dat een minimum van 280 extra windmolens vooropstelt tegen 2020.   

Bart Bode, voorzitter van VWEA, stelt vast dat burgemeesters en schepenen zich op infoavonden voor omwonenden soms ronduit negatief opstellen, ook als ze zelf tijdens hun bestuursperiode het Burgemeestersconvenant (engagement voor een klimaatneutrale gemeente) hebben ondertekend. “De houding van de burgemeester beïnvloedt natuurlijk de burgers. Minister Tommelein doet inspanningen en belt burgemeesters op met de vraag om op zijn minst neutraal te zijn. Vaak tevergeefs.”

Minister Tommelein: “Mensen zijn vaak bang van windmolens en lokale overheden gaan daar nogal snel in mee. Maar de gemeenteraadsverkiezingen naderen, dus weinig burgemeesters willen nog het risico op burgerprotest nemen.” De Standaard citeert ook burgemeester Joachim Coens van Damme, waar een resolutie is goedgekeurd die stelt dat minstens een derde van de inwoners in de windmolens moet participeren om een vergunning te verlenen. “Er moet een draagvlak zijn. Want het privatiseren van rendement, door een windmolenontwikkelaar en een particulier, maar het collectiveren van de schade, daar sta ik niet achter. En daar is men de voorbije jaren toch wat slordig in geweest.”

 

Bron: De Standaard

Gepubliceerd op 23-02-2018

windmolenbijzonsondergang
Windmolens op land (c. Luc De Smet - 2009)
  191