Business Mobility Awards uitgereikt voor veilig en duurzaam woon-werkverkeer

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft drie werkgevers bekroond met de Business Mobility Award omwille van de inspanningen die ze leveren voor een vlot, veilig en duurzaam woon-werkverkeer: BASF Antwerpen, Transport & Mobility Leuven en Fiola vzw. Hoe ze dit concreet aanpakken, kunt u bekijken in de video waarin de winnaars aan het woord komen.

De Business Mobility Awards zijn een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Vlaamse overheid. Werkgevers die initiatieven nemen om de verplaatsingen van hun werknemers zo veilig en duurzaam mogelijk te laten verlopen, kunnen zich kandidaat stellen.

De laureaten van de Business Mobility Awards worden gekozen door een jury waarin zowel preventie- en mobiliteitsspecialisten als werknemers- en werkgeversorganisaties zetelen.

Uit 24 kandidaturen werden 3 winnaars gekozen:

  • Grote bedrijven (meer dan 250 werknemers): BASF Antwerpen, het grootste chemische productiecentrum van België. Om medewerkers een alternatief te bieden voor de files startte BASF Antwerpen als één van de eerste havenbedrijven met een fietsleaseproject. Met het stijgende fietsgebruik nam helaas ook het aantal fietsongevallen toe. Het bedrijf startte daarop met een doorgedreven preventiebeleid in combinatie met interne campagnes en opleidingen. Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaken van fietsongevallen: risicopunten werden in kaart gebracht en besproken met de omliggende gemeenten en het havenbestuur. Op de bedrijfssite zelf werden bestaande fietspaden verbeterd en waar nodig werden “missing links” weggewerkt. Op die manier slaagde BASF Antwerpen erin om het aantal ongevallen met fietsers met 35% te verminderen, terwijl het fietsgebruik verviervoudigde.
  • Kleine en middelgrote bedrijven (tot 250 werknemers): Transport & Mobility Leuven, een studiebureau voor beleidsondersteunend onderzoek. Het bedrijf zet op alle mogelijke facetten in om de werknemers een duurzamer, efficiënter en verkeersveiliger alternatief te bieden, zowel in het woon-werkverkeer als voor werkgerelateerde verplaatsingen. Geen bedrijfswagens of -parking, maar maximaal gebruik van het openbaar vervoer, de bedrijfsvouwfiets, Blue-Bikes, deelwagens voor werkopdrachten en uitgebreide mogelijkheden om thuis te werken. Het bedrijf koos bewust voor een locatie vlakbij het station van Leuven en jaarlijks fietsen de 30 werknemers er meer dan 100.000 pendelkilometers bij elkaar.
  • Non-profit: Fiola vzw uit Gent, een organisatie die actief is in de gehandicaptenzorg. Fiola becijferde dat hun werknemers ieder jaar omgerekend 30 keer de wereld rondreden om zorgbehoevenden thuis te ondersteunen, meestal met de eigen wagen. Een ambitieus mobiliteitsplan waarin fiets, openbaar vervoer en elektrische deelwagens elkaar aanvullen, bracht daarin verandering. Fiola investeerde in de aankoop van plooi- en elektrische dienstfietsen, oplaadpunten voor fietsen en degelijke fietsstallingen, en sensibiliseert de werknemers inzake fietsveiligheid. Het autogebruik werd met een kwart teruggedrongen. De jury loofde dit project als een creatieve en inventieve oplossing van een moeilijk probleem, namelijk het verduurzamen van verplaatsingen in een sector waar de middelen beperkt zijn.

“Steeds meer werkgevers treffen maatregelen die duurzame en veilige mobiliteit stimuleren. Ze zetten in op een geïntegreerd beleid waarbij veiligheid en duurzaamheid hand in hand gaan, en kunnen intussen concrete resultaten en projecten voorleggen. Werken aan een duurzame en veilige mobiliteit is voor élk bedrijf, voor élke organisatie zinvol, in gelijk welke branche en ongeacht het aantal werknemers. Bedrijven zijn belangrijke bondgenoten om het verkeer in Vlaanderen vlotter, veiliger en duurzamer te maken”, aldus de minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Bekijk hier de winnende cases.


Auteur: Katrien Bortier - VSV

Gepubliceerd op 24-11-2020

  32