Cao 147 over tijdelijke werkloosheid door coronacrisis staat online

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben op 18 maart een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 gesloten over een regime van tijdelijke werkeloosheid om economische redenen of overmacht voor bedienden. De cao werd gisteren al aangekondigd door de FOD werkgelegenheid, maar de tekst ervan staat nu pas online.
Cao 147 is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden en hun werkgevers, en op werknemers in een stelsel van alternerend werken/leren of in een doorstromingsprogramma.
Deze nationale cao is een suppletieve – dus aanvullende – cao. Ze is enkel van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden die geen systeem van gehele of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst of geen regime van gedeeltelijke arbeid omwille van economische redenen hebben voor bedienden. Ondernemingen die al een ondernemingsplan hebben ingediend dat nog niet werd goedgekeurd door de Commissie ‘Ondernemingsplannen’, vallen ook onder de cao.
Ondernemingen die een beroep wil doen op het werkloosheidsstelsel uit de cao, bezorgen de RVA ten minste 14 dagen op voorhand het bewuste formulier, met kennisgeving aan hun ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Zij brengen de betrokken werknemers minstens 7 dagen op voorhand op de hoogte van de invoering van de tijdelijke werkloosheid, met kopie aan de RVA.
De duur is beperkt tot 16 weken bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, en tot 26 weken bij een gedeeltelijke schorsing. De bediende krijgt bovenop de uitkering een toeslag van (minstens) 5 euro per dag van de werkgever.
Cao nr. 147 treedt in werking op 18 maart 2020 en blijft “voorlopig” geldig tot en met 30 juni 2020.

Gepubliceerd op 20-03-2020

  91