Chemische stoffen en Brexit: wat te doen om uw producten op de EU-markt te houden?

Alle landen die chemische stoffen op de markt brengen in de EU en de Europese Economische Ruimte, moeten zich voorbereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dringt er bij bedrijven op aan om nu te handelen om te blijven voldoen aan de verplichtingen die opgelegd worden door REACH, CLP, PIC en de Biocidenverordening. Het Agentschap raadt bedrijven aan zich voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario.

Het ECHA heeft nieuwe instructies voorzien op haar website.

Om stoffen die op basis van REACH geregistreerd zijn, legaal op de EU/EER-markt te houden, kunnen in het VK gevestigde fabrikanten en formuleerders hun bedrijf overdragen aan een vertegenwoordiger in een van de EU-27/EER-landen of een vertegenwoordiger benoemen. Het ECHA zal een 'Brexit-venster' openen in REACH-IT van 12 tot 29 maart om Britse bedrijven in staat te stellen deze wijzigingen aan te brengen en hun REACH-registraties over te dragen. Als er geen enige vertegenwoordiger wordt aangewezen, moeten de EU-27/EER-importeurs hun eigen registraties indienen.

Als een downstreamgebruiker in een van de EU-27/EER-landen afhankelijk is van REACH-autorisaties die zijn verleend aan een in het VK gevestigd bedrijf, moeten zij ervoor zorgen dat er nog een EU-27/EER-leverancier is met een geldige toestemming voor het gebruik ervan.

EU-27-bedrijven moeten ook hun uitvoer melden van gevaarlijke stoffen die zijn gereguleerd in het kader van de PIC-verordening bij het exporteren naar het VK. Dit gebeurt met behulp van de ePIC-tool. De kennisgeving van uitvoer in ePIC moet 35 dagen vóór de export worden ingediend. ECHA zal snel verduidelijken hoe om te gaan met export naar het VK in de periode direct na de effectieve terugtrekking van het VK.

Bedrijven die zijn gevestigd in de EU-27/EER moeten zich ook voorbereiden op het plaatsen van stoffen op de VK-markt na 29 maart, waarop het Britse recht van toepassing is. De Britse Health and Safety Executive (HSE) heeft richtlijnen gepubliceerd.

Verdere details, waaronder een lijst van stoffen die alleen door Britse bedrijven zijn geregistreerd, zijn beschikbaar op de webpagina's van ECHA voor terugtrekking van het VK uit de EU.

Bekijk ook de video “Klaar voor Brexit?”

Meer informatie

Gepubliceerd op 08-02-2019

  372