Milieu

Cirkeltips is klaar voor circulaire gebruikers


Het lang aangekondigde bedrijfsplatform voor uitwisseling van praktische informatie en ervaringen van afval- en materialenbeheer van de OVAM staat nu echt op punt.
 

Uit een bevraging bij meer dan 5.000 Vlaamse bedrijven bleek dat ze over te weinig informatie, tijd en personeel beschikken om hun afval duurzaam te beheren. Vorig najaar kondigde de OVAM een nieuwe website aan. Cirkeltips.be zou die informatie op een centraal platform aanbieden. Ondernemers vindt er tips die bijdragen aan een schoner milieu en een lagere afvalfactuur, aangereikt door meer dan 25 partnerorganisaties: afvalinzamelaars, sectorfederaties, beheerorganismen en kenniscentra. Dat leverde allerlei praktische informatie op, zoals elementaire sorteertips op, advies over verstandig containerbeheer tot raad voor een innovatievere en circulaire bedrijfsvoering.

Cirkeltips is inmiddels online, en biedt ook een vraag- en antwoordplatform aan waar bedrijven kunnen discussiëren over vragen en problemen die zich voordoen bij hun afval- en materiaalbeheer. Dat wordt gemodereerd door de OVAM, die de inhoudelijke kwaliteit zal waarborgen. OVAM verwijst daarbij onder meer naar de mogelijkheid om aan benchmarking te doen. Via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) beschikt zij over de afvalgegevens van meer dan 16.000 bedrijven. Al wie ooit een IMJV invulde, kan die gegevens nu op Cirkeltips.be online bekijken in een handige analyse, vergelijken met andere bedrijven uit de sector, of de eigen evolutie nagaan. Op die manier kunnen ondernemingen hun eigen afval- en materiaalbeheer evalueren en hebben ze ook een goed beeld van wat nog beter kan. Hun ervaringen en vragen kunnen ze delen op het online discussieplatform.

Op maat

De ontwikkeling van de website is gebaseerd op een uitgebreide bevraging en talloze gebruikerstests. Elk bedrijf dat zich aanmeldt, zal alleen tips te zien krijgen die passen bij zijn bedrijfs- en afvalprofiel. Ondernemingen uit de metallurgie krijgen dus andere tips dan meubelmakers. Wie meer restafval produceert dan een gemiddeld bedrijf, ziet eerst praktische sorteertips en dan pas tips over afvalpreventie of circulaire bedrijfsvoering.

Vanaf 1 juni zijn bedrijven verplicht om harde kunststoffen, folies en piepschuim selectief in te zamelen. Cirkeltips.be helpt onder meer bij de aanpak en de organisatie van de administratie.

Een korte handleiding van de nieuwe OVAM-tool vindt u in deze video.

Gepubliceerd op 20-04-2018

  310