Milieu

CIW zoekt frisse waterideeën

 Eind 2019 zal de (volgende) Vlaamse regering een derde ‘Waterbeleidsnota' opstellen met haar visie op het toekomstig waterbeleid. De focus ligt dan op de periode 2020-2025, maar de nota kijkt ook verder naar de langere termijn.
 

Omdat de inbreng van lokale besturen daarin cruciaal is als beheerders van de publieke ruimte en kleine waterlopen en grachten, vindt CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) het belangrijk dat ook lokale besturen hierover meedenken. Gemeenten zijn ook vergunningverlener en bepalen als ruimtelijk planner mee het waterbeleid. Ze hebben gezonde watersystemen nodig voor een goede leefbaarheid in dorp, stad en platteland.


CIW startte daarom een uitgebreid participatietraject om samen de prioriteiten en vernieuwende ideeën voor het toekomstig waterbeleid te bepalen. Vorig jaar peilde CIW al naar de prioriteiten die lokale besturen leggen in hun waterbeleid. Uit die enquête werden drie thema’s gefilterd die men nu verder wil onderzoeken via een online platform:

  • diffuse verontreiniging
  • waterschaarste en droogte
  • sensibiliseren en gedragsverandering
 Lokale besturen kunnen hierover hun ideeën en commentaar delen op deze site.  

VMx

Gepubliceerd op 05-04-2018

  319