Milieu

Code van goede praktijk debietmeting afvalwater: online raapleging tot 25 mei 2018

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) houdt als referentielaboratorium voor milieuanalyses en -metingen een openbare raadpleging over een nieuwe ontwerpcode van goed praktijk voor debietmetingen van afvalwater in open systemen. Opmerkingen kunnen ingestuurd worden tot 25 mei 2018. Een code voor goede praktijk voor debietmetingen van afvalwater in gesloten systemen, is al beschikbaar.

Debietmeting van afvalwater in open systemen: publieke consultatie van ontwerpversie

Er wordt een publieke consultatie georganiseerd over de ontwerpversie Code van Goede Praktijk met de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en de controle van een open controle-inrichting voor debietmeting van afvalwater. Opmerkingen op de ontwerpversie kan u tegen 25 mei 2018 mailen naar cindy.kenis@vito.be.

Lees de ontwerpversie van de Code van Goede Praktijk en de bijlage(n).

Elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en controle van elektromagnetische (EM) debietmeters voor afvalwater.

Beide codes leggen een aantal periodieke controles en voorschriften voor de installatie en het onderhoud van de controle-inrichting (voor open systemen) en/of van het debietmeetsysteem (voor gesloten systemen; voor open systemen indien van toepassing) op, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan beschouwd worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van een debietmeting door of via apparatuur van de exploitant, een zelfde kwaliteitsniveau moeten behalen als deze door een erkend laboratorium. 

Gepubliceerd op 16-04-2018

  364