Milieu

Codextrein gepubliceerd: wijzigingen gelden (meestal) vanaf 30 december 2017

Het ‘decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ is op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het wordt meestal kortweg de ‘Codextrein’ genoemd, omdat dit decreet een hele reeks wijzigingen op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevat. Maar niet alleen op de VCRO. Ook het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), het omgevingsvergunningsdecreet, het handhavingsdecreet, het natuurdecreet en nog een 10-tal andere decreten moeten eraan geloven.
 
 
De definitieve versie van de Codextrein telt niet minder dan 242 artikels, over de meest diverse onderwerpen. Zo legt de Codextrein onder meer de basis voor:
 • het onderwerpen van de splitsing van een ingedeelde inrichting aan vergunningsplicht;
 • de integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning;
 • subsidies voor ruimtelijke impulsprojecten;
 • intergemeentelijke gecoro’s;
 • de vervanging van de ruimtelijke structuurplannen door ruimtelijke beleidsplannen;
 • de creatie van watergevoelige openruimtegebieden;
 • de opheffing van de reservatiestroken;
 • een afwijking op de ruimtelijkeordeningsregels voor historisch gegroeide tuincentra; en
 • een versoepeling voor de inplanting van kmo’s.
De meeste wijzigingen die de Codextrein invoert gaan 10 dagen na publicatie in. Dat is op 30 december 2017. Maar op die regel zijn er ook heel veel uitzonderingen.
Van toepassing:
 • Vlaams gewest.
 • Vanaf 30 december 2017. Met uitzonderingen.
Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 (Codextrein).

Gepubliceerd op 27-12-2017

  256