Milieu

Commissie houdt openbare raadpleging over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Er lopen op initiatief van de Europese Commissie twee raadplegingen in het kader van de Europese energie-unie, namelijk over energie-efficiëntie en over hernieuwbare energie. De raadpleging in verband met de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie startte op 4 november 2015 en loopt tot 29 januari 2016, die over de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie startte op 18 november 2015 en loopt tot 10 februari 2016.

Beide raadplegingen vinden plaats met het oog op het uitwerken (tegen eind 2016) van nieuwe maatregelen en doelen om energie-efficiëntie te verbeteren en om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken voor de periode 2020-2030 en dit als vervolg op het grote energiepakket uit 2008 dat doelen stelde voor 2020.

Voor energie-efficiëntie gaat het over onderwerpen zoals o.m. energiebesparing, efficiëntiemaatregelen, (slimme) energiemeters, informatie op energiefacturen en financiering van maatregelen om energie-efficiëntie te verhogen.

Bij hernieuwbare energie gaat het over alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie (wind, zon, water, bodemwarmte, zee,…). Duurzaamheid van bio-energie hoort ook tot het pakket hernieuwbare energie, maar specifiek hierover volgt later een aparte raadpleging.

Reageren?

Beide consultaties richten zich tot alle burgers, organisaties en overheden in de EU. Dien uw voorstellen en standpunten in:

Gepubliceerd op 23-11-2015

  402