Milieu

Commissie Omgeving: geen correlatie tussen aantal bouwvergunningen en loon van burgemeester of schepen?

Een studie van de professoren Kristof De Witte (KU Leuven) en Benny Geys (Norwegian Business School, VUB) heeft veel stof doen opwaaien in het Vlaams Parlement. Volgens beide academici is er een correlatie tussen het loon van de burgemeester en schepenen, en het aantal bouwvergunningen dat in hun gemeente wordt uitgereikt. “Larie en apekool”, zegt men binnen de meerderheid; “De moeite waard om ernstig te bekijken”, beweert men bij de oppositie. Aan de basis van de discussie ligt de koppeling tussen het loon van  een burgemeester of schepen, en het aantal inwoners van zijn stad of gemeente.

De wedde van een burgemeester, schepen, of OCMW-voorzitter of -ondervoorzitter is een percentage van de wedde van de Vlaamse Parlementsleden. Dat percentage is hoger naarmate de gemeente meer inwoners telt. De gemeenten zijn daartoe opgedeeld in 22 schijven.
In de laagste schijf zitten de gemeenten met ten hoogste 300 inwoners. Daar bedraagt de wedde van de burgemeester ongeveer 26% van de parlementaire vergoeding.
In de hoogste schijf zitten de grote steden met meer dan 150.000 inwoners, waar de wedde van de burgemeester circa 150% van de parlementaire vergoeding bedraagt.

In hun studie stelden beide professoren vast dat steden en gemeenten die net onder een schijfgrens zaten, merkbaar méér bouwvergunningen uitreikten voor appartementen en renovaties, waardoor het inwonersaantal een positieve knik vertoonde, mét een positieve impact op het loon van de leden van het College.

In de Commissie Omgeving, waar heel wat leden hun mandaat van Vlaams Parlementslid combineren, of combineerden, met een mandaat als burgemeester of schepen, werd er furieus gereageerd op deze “tendentieuze berichtgeving”.  “Je moet het maar klaarkrijgen dat al die aannemers, bouwpromotoren en architecten in heel Vlaanderen nu eens gaan fixeren op de gemeenten die aan de drempel zitten van een hogere rating van de burgemeesters en schepenen. Daar gaan we onze bouwaanvragen doen, zodat die gemeenten kunnen groeien”. De Commissieleden trekken de cijfers in twijfel: “Een correlatie betekent nog geen causaal verband”.

Maar volgens sommige leden van de oppositie is er wel degelijk een rechtstreeks verband, “zowel inzake motief, als inzake opportuniteit” en bestaat er een mogelijkheid om voordeel te halen uit het huidige systeem.

Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, bleef er opvallend kalm bij: “Onze diensten en wijzelf hebben die studie gezien, maar we hebben geen indicatie dat het zo is”. Haar diensten gaan wel een afspraak maken met de professoren “om na te gaan waar hun conclusie vandaan komt”.

Gepubliceerd op 28-01-2016

  274