Milieu

Commissie Omgeving: Negatieve milieulabels hebben grotere impact dan positieve milieulabels

Negatieve ecolabels werken beter dan positieve, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Consumenten grijpen sneller naar een alternatief product als op een artikel een etiket staat met de boodschap dat het bewuste artikel niet milieuvriendelijk, niet biologisch, of niet verpakkingsefficiënt is. Zelfs als de alternatieven duurder zijn. “Overweegt Vlaanderen om zo’n negatief etiket in te voeren?”, wou Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (sp.a) weten van de minister van Omgeving.

Het groene punt, het Europees energie-efficiëntielabel, het Bio-garantielabel, het Energy Star-label,… de consument wordt overspoeld met milieuvriendelijke labels. Toch blijkt uit een studie van de universiteit van Wageningen dat een negatieve labeling, die waarschuwt, meer gedragssturend werkt dan een positieve labeling, die aanmoedigt.

In het Vlaams Parlement verklaarde Minister van Omgeving Joke Schauvliege echter dat zij niet van plan is om een negatieve etikettering in te voeren in Vlaanderen. ‘Zoiets moet Europees bekeken worden’, meent zij. ‘Het kan niet zijn dat een consument een product over de grens gaat kopen, omdat er daar, op hetzelfde product, geen negatief label staat’.

Op Europees vlak is men trouwens al bezig met labeling.
In het kader van het ‘Single Market for Green Products Initiative’ doet men momenteel tests met een label waarop de milieu-impact van een product staat. De testfase startte in 2013 en loopt dit jaar af.

Voor zo’n milieuscore is echter een goede wetenschappelijke onderbouwing nodig, merkt Wilfried Vandaele (N-VA) op. ‘Wat goed is voor de bodem, is dat niet noodzakelijk voor de lucht of het water, of misschien is de voetafdruk van het transport wel doorslaggevend’… Toch zou zo’n milieuscore ideaal zijn.

Bron:
Vraag om uitleg van Bruno Tobback (sp.a) een Vlaams minister Joke Schauvliege over de mogelijke invoering van ‘negatieve’ milieulabels, 15 maart 2016.

Zie ook:
‘Sustainable Consumption And Marketing’, Ynte Van dam, Wageningen Universiteit.  
‘Negatieve keurmerken zijn effectiever dan positieve’, De Volkskrant, 7 maart 2016. 
 

Gepubliceerd op 17-03-2016

  259