Consultatie over circulair bouwen


 Het preventieprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen - Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector’ van de Vlaamse overheid moet de bouwsector mee op weg helpen in de transitie naar circulair bouwen. Het beleidsprogramma werd in 2014 door de OVAM opgesteld, en die zal vanaf dit jaar een vervolg uitwerken in samenspraak met stakeholders uit de bouwsector. Als eerste stap daarvoor loopt er nu een online enquête die nog tot 15 juni kan worden ingevuld. Ze is bedoeld voor ondernemingen en personen actief in de bouwsector en met belangstelling voor circulair bouwen. Het beantwoorden neemt een half uur tot een uur in beslag. De OVAM wil hiermee waardevolle feedback verzamelen om volgende stappen te zetten in de transitie naar een circulaire bouweconomie. In het najaar volgen dan meer diepgaande  interviews en workshops voor geïnteresseerde stakeholders. U vindt de enquête hier


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 25-05-2020

  20