Corona en brandpreventie: laat niets aan het toeval over


 Wat is de kans dat je het virus krijgt van een andere persoon tijdens je werk, tijdens een calamiteit, tijdens een evacuatieoefening, tijdens de periodieke controle van de brandbestrijdingsmiddelen, of zelfs tijdens het interveniëren van de interne brandbestrijdingsdienst?
 
 
Corona, niet toegelaten op de werkplek

Bijna iedereen is bezig met de hamvraag; hoe overwinnen we  het Coronavirus. Het Coronavirus gaat erg snel, het gaat sneller dan de snelste sneltrein die er bestaat.

Verspreiding tegengaan is de ultieme boodschap, maar is geen sinecure in het dagelijkse leven van iedereen, en in het bijzonder van een bedrijfshulpverlener.

Of dat nu een nijverheidshelper of lid van de interne brandbestrijdingsdienst (IBBD), contact met mensen dient ten allen tijde vermeden te worden.  Dat is vandaag de evidentie zelve. En toch moet er onder heel veel omstandigheden blijvend samen gewerkt kunnen worden.

 Risico op aanwezigheid van het Corona virus in je onderneming


Het woord ‘risico’ wordt heel vaak gebruikt in diverse  context. Wie zijn risicopatiënten, wat zijn de meest risicovolle beroepscategorieën, wie loopt er risico of gevaar aan blootstelling…., met andere woorden: wie riskeert de kans om het virus op te lopen. In dit geval: iedereen, dus ook u en ik.

Als je in contact bent gekomen met iemand die drager is van het coronavirus zijn er geen direct waarneembare gevolgen.  Daar wringt het schoentje: je werkt maar verder en verder en na een verwijltijd van 14 dagen of meer word je ziek en zieker.  Je laat je dan best onderzoeken op aanwezigheid van het virus.

 
Drie basis preventieprincipes voor elke hulpverlener

1. De eerste van drie basisprincipes inzake preventiemaatregelen is afstand houden, d.w.z. elk rechtstreeks contact met je medemens moet vermeden worden.

2. De tweede preventiemaatregel: beperk je directe/indirecte contacten zo veel mogelijk in tijd.

3. De derde maatregel: zorg voor afscherming. Elk rechtstreeks contact moet vermeden worden. Draag daarom bijkomende PBM’s zoals handschoenen, mondmaskers en eventueel haarnetjes. Indien mogelijk, verwijder ze na gebruik in een gesloten plastiek zak.

 
Brandpreventie en Corona

Wat is de kans dat je het virus krijgt van een andere persoon tijdens je werk, tijdens een calamiteit, tijdens een evacuatieoefening, tijdens de periodieke controle van de brandbestrijdingsmiddelen, of zelfs tijdens het interveniëren van de interne brandbestrijdingsdienst?

Die kans is zeer klein indien men de bovenstaande drie basispreventieprincipes consequent en adequaat toepast.

Maar ze is wel zeer groot bij het niet consequent en adequaat toepassen van de drie basispreventieprincipes.

 
Blijvende taken van elke werkgever en van de hulpverleners of van de  interne brandbestrijdingsdienst
- Het voorkomen van brand:
  • brand zo snel als mogelijk ontdekken
  • bij begin van brand zo snel mogelijk iedereen trachten te alarmeren
  • aanwezigen tijdig evacueren naar de verzamelevacuatieplaats, maar altijd 1,5 meter afstand bewaren tegenover elkaar!
  • de brand melden aan de hulpverleningsdiensten of aan de 112.
  • bij begin van brand, blussen door het personeel of een veilige bluspoging door de leden van de IBBD

- Evacuatieoefeningen, en het oefenen van de interne brandbestrijdingsdienst, moeten blijvend periodiek onderhouden worden.  De boodschap blijft ook hier dat men netjes de voorgeschreven afstanden moet respecteren en niet te dicht bij de eigen collega’s mag komen!

 
Intern noodplan

Niemand had verwacht dat een virus ons leven zo drastisch zou beïnvloeden. Dit virus is een crisissituatie, niet alleen voor de overheid en over de grenzen heen, maar ook voor heel veel bedrijven.

Het is plotseling geen overbodige luxe om criteria te bepalen over wat er in de organisatie bij een uitbraak van een virus zoals dit COVID-19, nog verder in bedrijf blijft en wat niet, wie er kan komen werken onder welbepaalde omstandigheden en wie niet. Alsook: welke middelen heeft men daarvoor nodig (denk aan mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsgel, haarnetjes, ontsmettingsmiddelen…) Neem dit mee op in het intern noodplan en oefen het in.

 
Extra PBM’s voor de leden van de IBBD en andere bedrijfshulpverleners

Draag er zorg voor dat de leden van de interne brandbestrijdingsdienst over de gepaste PBM’s beschikken. Zijn deze niet aanwezig, voorzie ze ten behoeve van de eigen bedrijfshulpverleners, of dat nu EHBO’ers  zijn of leden van de interne brandbestrijdingsdienst maakt niet uit. Zij zullen u er dankbaar voor zijn.

 
 
 
Meer op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 25-03-2020

  507