COVID-19: de ‘Generieke gids’ van de sociale partners is beschikbaar

 
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben samen met de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een ‘generieke gids’ uitgewerkt. Daarmee kunnen bedrijven aan de slag om de maatregelen voor een heropstart van hun activiteiten uit te werken.
 

Bedoeling is er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. De generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group diende als een waardevolle inspiratiebron voor deze publicatie. Ze reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingevuld door de verschillende sectoren en door elke werkgever.


Maar deze richtlijnen zijn ook nuttig voor ondernemingen en sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend en reeds maatregelen hebben genomen om de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren tijdens de lockdown. Zij kunnen hun eigen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids en waar nodig aanvullen.

Deze generieke gids is een evolutief document: de inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

De updates alsook de afgewerkte sectorgidsen worden verder gepubliceerd op deze pagina van de FOD WASO.


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 24-04-2020

  114