COVID-19: ECHA bespoedigt productie- en leveringsproces voor ontsmettingsmiddelen

Nu de pandemie om zich heen grijpt is er meer en meer behoefte aan ontsmettende producten en stijgt de nood aan een snellere productie en levering. Om dit te versnellen moedigt het Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) de EU-autoriteiten aan om afwijkingen toe te staan van de normale autorisatievereisten voor biociden.

Bedrijven die snel toegang willen tot de markt met producten die een reeds goedgekeurde werkzame stof bevatten, kunnen een toelating vragen bij de nationale autoriteit op basis van art. 55(1) van de Biocidenverordening. Daarmee kan een overheid in-de-tijd-beperkte afwijkingen voorzien van de normale autorisatievereisten, in omstandigheden die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Verschillende landen hebben al zo’n toelatingen gegeven aan bedrijven die de capaciteit hebben om ontsmettingsmiddelen te maken. Voor aanvragen waar verschillende landen bij betrokken zijn, wordt een centrale indiening voorbereid. Meer informatie volgt de komende dagen.

ECHA beveelt ook eisen aan voor de samenstelling van de twee toegelaten werkzame bestanddelen propan-1-ol en propan-2-ol, voor hun gebruik in ontsmettingsmiddelen. Deze aanbevelingen laten nationale overheden toe om snel aanvragen te beoordelen.

ECHA brengt 3 lijsten uit met informatie over:

  • werkzame stoffen in biociden die toegelaten zijn of geëvalueerd worden voor gebruik in ontsmettingsmiddelen;
  • onstmettende producten die toegelaten zijn volgens de Biocidenverordening
  • ontsmettende producten die toegelaten zijn in Spanje, Nederland en Zwitserland

De Europese Commissie heeft ook een document voorbereid met maatregelen die de nationale overheden kunnen nemen (of al genomen hebben) om de verkoop van ontsmettingsmiddelen toe te laten en de verspreiding van corona tegen te gaan.

Op de website van ECHA is een pagina waar alle informatie aangaande Covid-19 en de ondersteunende acties van ECHA samengebracht wordt. De pagina wordt continu bijgewerkt.

Meer informatie

Gepubliceerd op 26-03-2020

  64