Covid-19: extra middelen voor veilige tewerkstelling in maatwerkbedrijven en LDE-ondernemingen

De Vlaamse regering pompt extra middelen in de sociale economie zodat maatwerkbedrijven en ondernemingen in de lokale diensteneconomie (LDE) doelgroepwerknemers en begeleiders tijdens de coronacrisis op een veilige manier kunnen tewerkstellen. Hiervoor trekt ze de loonpremie van de doelgroepwerknemer op met 4% voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.
Bedoeling is dat de bedrijven het geld gebruiken voor eventuele aanpassingen of reorganisaties die nodig zijn om de regels rond social distancing te kunnen naleven. Of om andere voorzorgsmaatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Al geeft het besluit geen specifieke instructies.
Op het niveau van de onderneming kan in een sociaal overleg ook beslist worden om extra beschermende maatregelen in te voeren. Ook hierover geen details in het besluit. Uit het persbericht van de Vlaamse regering blijkt evenwel dat er met de extra middelen handschoenen of ontsmettingsgels kunnen worden gekocht of plexiwanden kunnen worden geplaatst.
De Vlaamse regering stelt in har besluit nog dat
  • een wijziging in de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet zal ressorteren in een herberekening van de tijdelijk verhoogde loonpremie; en
  • dat de tijdelijk verhoogde loonpremie geen deel uitmaakt van de kwartaalafrekening die als basis geldt voor de berekening van het maandelijks voorschot.
In werking: 1 april 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15 april 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 16-04-2020

  56