Covid-19: Géén uitstel meer voor gemeentewegen en rooilijnplannen

De Vlaamse regering heeft een einde gemaakt aan de periode met noodmaatregelen op het vlak van gemeentewegen en rooilijnplannen. Volgens een besluit van 10 april nam die periode een aanvang op 16 maart 2020. En volgens een besluit van 24 april is er op 27 april 2020 al een einde gekomen aan de noodmaatregelen.
Op 10 april besliste de Vlaamse regering om alle openbare onderzoeken naar gemeentewegen voorlopig te schorsen. De termijnen waarbinnen ontwerpen van rooilijnplannen of plannen voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen definitief moesten worden vastgesteld, werden met 30 dagen verlengd. Besliste de gemeenteraad om intussen toch een plan definitief vast te stellen, dan hadden de betrokkenen tijd tot na de afloop van de periode van noodmaatregelen om administratief beroep in te stellen.
Maar de Vlaamse regering vindt dat de gemeentebesturen al voldoende georganiseerd zijn om de openbare onderzoeken terug op te starten en dat de burgers opnieuw de mogelijkheid moeten krijgen om binnen de normale termijnen administratief beroep in te stellen. Daarom legt zij in een aanvullend besluit de einddatum van de periode met noodmaatregelen vast op 27 april 2020.
Dat betekent dus dat alle openbare onderzoeken na 27 april opnieuw verder lopen, dat er na die datum nieuwe openbare onderzoeken kunnen worden opgestart, en dat dan ook de termijnen om beroep in te stellen, opnieuw geactiveerd worden.
Het besluit dat de einddatum vastlegt op 27 april, trad op 24 april in werking; ook al werd het pas 5 dagen later gepubliceerd.


Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 30-04-2020

  38