COVID-19: informatie van het Departement Omgeving voor erkende personen

Het Departement Omgeving informeert personen met een erkennig als volgt in tijden van COVID-19. In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen van de federale overheid, moeten de erkende personen hun wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …)  verder opvolgen en de voorziene wettelijke frequenties aanhouden. Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten.

Prioriteit moet worden verleend aan de meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu. In de gevallen van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt men de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden. Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald.

Wegens de verwachte grote aantallen aanvragen tot uitstel bijscholing of actualisatie-examen wordt mogelijk een eenmalig algemeen uitstel voorzien. Verdere informatie volgt op de pagina van Erkenningen.

Gepubliceerd op 23-03-2020

  14