Covid-19: Vanaf 3 april afwijkingen mogelijk op algemene en sectorale milieuvoorwaarden

Minister van Omgeving Zuhal Demir krijgt van de Vlaamse regering de bevoegdheid om tijdelijk afwijkingen toe te staan op de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen. En dit vanaf 3 april 2020 en tot zolang de civiele noodsituatie omwille van het coronavirus duurt. Maar de regering waarschuwt ook: “Het spreekt voor zich dat dergelijke afwijkingen slechts hoogst uitzonderlijk kunnen worden toegestaan en tot de hoogstnoodzakelijke termijn en omvang moeten worden beperkt”.
Demir zal tijdens de civiele noodsituatie voor een beperkte termijn afwijkingen kunnen toestaan:
  • om redenen van algemeen belang die verband houden de coronacrisis; of
  • wanneer het omwille van de coronacrisis onmogelijk is om bepaalde milieuvoorwaarden na te leven. Indien het naleven van de milieuvoorwaarden alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten, mag dat ook beschouwd worden als een vorm van onmogelijkheid.
De afwijkingen moeten beperkt zijn in de tijd en kunnen nooit langer duren dan de civiele noodsituatie. Momenteel is dat tot en met 17 juli 2020. Ze zijn ook beperkt tot wat hoogstnoodzakelijk is.
Bij haar beslissing om al dan niet een afwijking toe te staan, houdt de minister in de mate van het mogelijke rekening met de richtlijnen die gelden voor de ‘gewone’ milieuvoorwaarden: een geïntegreerde aanpak, een hoog niveau van bescherming, naleving van de milieukwaliteitsnormen, de nabijheid van hindergevoelige personen of objecten, enz. Ook de beperktheid qua omvang of in de tijd, en alternatieven die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden, kunnen meespelen bij haar beslissing.
De minister kan de afwijking toestaan onder voorwaarden, of kan ze beperken tot bepaalde sectoren of categorieën van bedrijven of activiteiten.
Bovendien moet elk ministerieel besluit dat een afwijking toestaat op de algemene of sectorale milieuvoorwaarden bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit waarbij de Vlaamse regering minister Demir machtigt om af te wijken van het DABM, treedt in werking op de datum van goedkeuring ervan. En dat is op 3 april 2020. De minister kan dus afwijkingen toestaan met terugwerkende kracht tot 3 april, en tot 17 juli 2020 ten laatste. Het nooddecreet op de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid bepaalt dat die periode eventueel verlengd kan worden.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 09-04-2020

  48