Covid-19: verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving blijven opgeschort tot 15 mei

De vervaltermijnen en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijven opgeschort tot 15 mei 2020. Dat geldt ook voor alle termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis deze regelgeving. De opschorting liep oorspronkelijk tot 16 april, maar omdat de situatie rond covid-19 op dit moment nog onvoldoende is gebeterd, wordt de duur met een maand verlengd.
De verlenging is van toepassing op alle termijnen die worden vermeld in Volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Met 1 uitzondering. De verlenging geldt niet voor de selectieprocedures voor het personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de gewestelijke overheidsdiensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
De verlenging heeft uitwerking vanaf 16 april 2020.

Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.

Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 23-04-2020

  49