Covid-19: Vlaamse regering verlengt proceduretermijnen voor RvVb en HHC met 30 dagen

Het coronavirus bemoeilijkt de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en van het Handhavingscollege (HHC). En dus beslist de Vlaamse regering om de termijn om beroep in te stellen en de vervaltermijnen tijdelijk te verlengen. Voorlopig tot 24 april.
Beroepstermijn
De termijn om beroep in te stellen bij het Handhavingscollege wordt met 30 dagen verlengd. Deze maatregel is van toepassing op de beroepen die op 27 maart 2020 al liepen én op de beroepen die in de periode tussen 27 maart en 24 april (24 april inbegrepen) werden, of nog worden ingediend tegen het opleggen van een bestuurlijke geldboete – al dan niet met voordeelontneming – in uitvoering van het algemenebepalingendecreet milieu (art. 16.4.39 DABM en art. 16.4.44 DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.2.12, §4 VCRO en art. 6.2.13 VCRO), het decreet op het integraal handelsvestigingsbeleid (art. 20, §2 DIHB) of het onroerenderfgoeddecreet (art. 11.2.5, §4 OED).
Hetzelfde geldt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook daar komen er 30 dagen bij voor wie op 27 maart 2020 al een beroepsprocedure had lopen en voor diegenen die tussen 27 maart en 24 april een beroep instellen tegen een beslissing over een omgevingsvergunning of tegen de aktename of niet-aktename van een melding in uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet (art. 105, §3 OVD), tegen een registratiebeslissing in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.11, §2 VCRO) of tegen een definitief onteigeningsbesluit in uitvoering van het Vlaamse onteigeningsdecreet (art. 44 Onteigeningsdecreet).
Vervaltermijnen
De vervaltermijnen die van toepassing zijn bij procedures die gevoerd worden voor de bestuursrechtscolleges van de Dienst voor Bestuursrechtscolleges (DBRC) worden ook met 30 dagen verlengd. Behalve wanneer het gaat om een vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Uiterst dringende noodzakelijkheid
De vorderingen tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid en de processtukken die daarvoor nodig zijn, kunnen tot en met 24 april 2020 uitzonderlijk ingediend worden per mail. De mail moet gericht worden aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, op het volgende adres: udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.
Ook de betekeningen zullen tussen 27 maart en 24 april per mail verlopen.
De kamervoorzitter die de vordering behandelt, kan beslissen dat de zitting digitaal zal verlopen of hij kan de zaak onmiddellijk in beraad nemen, zonder behandeling in zitting, als de partijen het daarmee eens zijn.
Nog belangrijk om weten is dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid momenteel niet verworpen wordt als de verzoekende partij niet aanwezig of niet vertegenwoordigd was op de zitting.
T.e.m. 24 april of later
Minister van Justitie Zuhal Demir krijgt bovendien de bevoegdheid om de termijn van 30 dagen te verlengen en om de einddatum van 24 april te verschuiven indien dat nodig zou zijn. Demir zal haar verlengingsbesluit bekendmaken in het Belgisch Staatsblad én op de website van de DBRC.
Haar nieuwe termijn kan echter nooit buiten de periode van civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid vallen. En dus nooit na 17 juli 2020.
Het besluit van 27 maart 2020 treedt in werking op 27 maart en geldt voorlopig maar tot en met 24 april 2020.

Gepubliceerd op 02-04-2020

  53