Covid19: Nieuwe lijst met essentiële bedrijven

Gisterennamiddag heeft de federale regering nog een nieuwe lijst gepubliceerd van ondernemingen die bestempeld kunnen worden als ‘essentiële bedrijven’ en die dus open mogen blijven in tijden van coronacrisis. Op die lijst staan heel wat bedrijven uit de milieusector, allerlei activiteiten die met dieren te maken hebben, schoonmaakbedrijven, de verzekeringssector, de volledige vervoerssector en alle bedrijven die om technische óf veiligheidsredenen niet gesloten kunnen worden. De regering lijst ook de betrokken sectoren op, met het nummer van hun paritair comité of subcomité.
Opgelet! In de pers was er sprake van dat bloemenwinkels opnieuw open zouden mogen gaan, maar daar is in dit besluit niets van terug te vinden.
Voor essentiële bedrijven bestaat er geen verplichte sluiting. Essentiële bedrijven moeten wél zoveel als mogelijk telethuiswerk aanbieden. Voor de functies waar dat niet kan, moet de regel van ‘minstens 1,5 meter afstand’ gerespecteerd worden. Bedrijven die zich daar niet aan houden, worden gesloten.
Het ministerieel besluit dat deze wijzigingen doorvoert, herneemt ook nog eens alle dringende maatregelen voor de niet-essentiële bedrijven. Zonder wijzigingen. Hoewel het MB pas in de late namiddag gepubliceerd werd, trad het al dezelfde dag in werking. Het blijft – net als zijn voorganger – geldig tot en met 5 april.
Hierna vindt u een vergelijking van de lijst met essentiële bedrijven die gold van 18 maart 2020, om 12 uur, tot en met 22 maart, en de uitgebreidere lijst die geldig is van 23 maart 2020, tot en met 5 april 2020.
Van 18/03/2020, 12 uur, t.e.m. 22/03/2020
Van 23/03/2020 te.m. 05/04/2020
De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen
De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld
 
De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg
De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer
De integratie en inburgeringsdiensten
De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur
De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur
De media, de journalisten en de diensten van de communicatie
De diensten voor de afvalophaling en -verwerking
De hulpverleningszones
 
De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden
De diensten van private en bijzondere veiligheid
De politiediensten
De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening
Defensie
De Civiele Bescherming
De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD
De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten
De Raad van State en de administratieve rechtscolleges
 
Het Grondwettelijk Hof
De internationale instellingen en diplomatieke posten
De noodplannings- en crisisbeheerdiensten
De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid
De Algemene Administratie van douane en accijnzen
De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang
De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen
De universiteiten en hogescholen
De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek
De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout
De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 
Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
 
Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
 
Dierenvervoer
 
De bedrijven actief [zijn] in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten
De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische redenen
De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen
De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten
De apotheken en farmaceutische industrie
De hotels
De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens
De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden
 
De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten
De postdiensten
De begrafenisondernemingen en crematoria
De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria
De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën
De waterhuishouding
De inspectie- en controlediensten
De sociale secretariaten
De noodcentrales en ASTRID
De meteo- en weerdiensten
De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties
De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt
De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt
De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie
De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen
De chemische industrie
De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud
De productie van medische instrumenten
De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken
 
De verzekeringssector
De grondstations van ruimtevaartsystemen
De productie van radio-isotopen
Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
Het internationaal transport
Het nationaal, internationaal transport en logistiek
 
Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning
 
De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan
De nucleaire en radiologische sector

Gepubliceerd op 24-03-2020

  112