‘Curieuzeneuzen’ gaat voor heel Vlaanderen

Wetenschappelijk burgeronderzoek naar luchtkwaliteit zoekt 20.000 deelnemers

curieuzeneuzen2018-combi

Vandaag is het tweede ‘Curieuzeneuzen’-project gelanceerd. Twee jaar geleden werd dit ‘citizen science’ onderzoek naar de luchtkwaliteit al grootschalig in Antwerpen uitgevoerd met 2.000 deelnemers. Dat waren burgers die gedurende de hele maand mei een eenvoudige meetopstelling aan hun gevel ophingen en na afloop weer inleverden bij de onderzoekers. Twee jaar later willen de onderzoekers dat onderzoek overdoen, maar nu verspreid over heel Vlaanderen met 20.000 burger-meetpunten.

 ‘CurieuzeNeuzen Vlaanderen’ is een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van professionele wetenschappers. De burgers verzamelen de data over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. De meetopstelling bestaat uit een bord met twee proefbuisjes die bij analyse na een maand blootstelling de concentratie aan stikstofdioxide in de lucht aangeven. Zo helpen burgers mee om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. Elke geïnteresseerde burger die een bijdrage van 10 euro wil betalen kan zijn raam of gevel ter beschikking stellen. Ook bedrijven kunnen uiteraard deelnemen.

Ervaring

De onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben kostbare expertise opgedaan met de eerste ‘Curieuzeneuzen’, die ze in het voorjaar van 2016 samen met de Ringland Academie hebben opgezet. Ook nu leidt professor Philip Meysman van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UAntwerpen) met zijn team het onderzoek, maar zij krijgen er de medewerking bij van de Vlaamse Milieumaatschappij, VITO, De Standaard voor de communicatie, en Kariboo voor de logistieke ondersteuning om alle 20.000 meetpakketten over heel Vlaanderen te verspreiden, weer in te zamelen en correct te identificeren. Daarmee zou Curieuzeneuzen nu een van de grootste citizen science-projecten ooit zijn.

Deelnemen

Bedrijven en particuliere burgers die willen meedoen kunnen zich vanaf nu inschrijven op de Curieuzeneuzen-site. De meetperiode loopt van 28 april tot 26 mei a.s. Tegen september beloven de onderzoekers de resultaten verwerkt te hebben, in oktober volgt de presentatie van de nieuwe inzichten.

  359