De economische kansen van klimaatactie

 In het rapport “Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times” worden de economische kansen van globale klimaatactie op 26 biljoen dollar geschat. Dat staat tegenover de kostprijs van niets doen, die alleen maar zal blijven stijgen.
 

Het gaat om een rapport van ‘The Global Commission on the Economy and Climate’, een internationaal initiatief dat onderzoek doet naar economische groei die rekening houdt met de risico’s van de klimaatverandering. Voor het project ‘The New Climate Economy’ is een globaal partnerschap tot stand gebracht met onderzoeksinstituten en met onder meer de Wereldbank, het IMF, het Internationaal Energieagentschap, de OESO en de VN.


Inclusieve groei

De kern van het rapport is de dringende oproep om de economische kansen te grijpen die klimaatactie biedt. Het gaat wereldwijd om meer dan 26 biljoen dollar aan economische voordelen, en een potentieel van 65 miljoen nieuwe lagekoolstofjobs tegen 2030. Die economische voordelen zullen bovendien op een eerlijke manier gedeeld moeten worden: samenwerking met vakbonden en andere maatschappelijke actoren is cruciaal, maar ook steun aan groeilanden om een stap over te slaan en meteen de omslag te maken naar duurzame technologieën.

Volgens het rapport staan we aan het begin van een nieuwe economisch tijdperk waarin technologische innovatie, grootschalige investering in duurzame infrastructuur en verhoogde productiviteit van grondstoffen en hulpbronnen het mogelijk maken om de natuurlijke rijkdommen te bewaren. De doelstellingen van duurzame groei, klimaatactie en ontwikkeling worden beschouwd als complementair, wat geformuleerd wordt in de term ‘inclusieve groei’. Dat is volgens het rapport ook de enige mogelijke ‘groei’ voor de komende eeuw.

Use it or lose it

We zijn met onze economie aan die splitsing gekomen, concludeert het rapport: een ‘use it or lose it’ moment. De beleids- en investeringsbeslissingen die de komende jaren genomen worden, zullen bepalend zijn om de juiste afslag te kunnen nemen.

Het rapport identificeert vijf economische systemen als sleutelformules om tegelijk het risico op gevaarlijke klimaatverandering te verminderen en economische groei mogelijk te maken: energie, steden, voeding- en landgebruik, water en industrie. In elk daarvan zijn kunnen technologische ontwikkelingen en marktveranderingen de shift naar een duurzame klimaateconomie aandrijven.

Incentives

Maar het gaat lang niet snel genoeg. Er is nood aan duidelijker beleidsvisies, en zowel regulering als incentives moeten daarbij een hefboom vormen. Eén van de belangrijkste incentives is een juistere koolstofprijs (50 tot 100 dollar per ton CO2 tegen 2030). De afbouw van de subsidies voor fossiele brandstoffen zou alleen al in Europa de overheidsuitgaven met 7,2 miljard dollar reduceren. Met dat geld kan een enorme boost gegeven worden aan de uitbouw van de nieuwe economie van inclusieve groei.

Gepubliceerd op 07-09-2018

  141