De laatste aanpassingen aan het Omgevingsloket

 Op 17 juni werden opnieuw belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Omgevingsloket.
 
Een kort overzicht:
 
  • aanpassing van de lay-out: wanneer een aanvrager zich op het Omgevingsloket aanmeldt nadat een project werd ingediend, komt hij terecht op een overzichtsscherm met alle gegevens die voor hem relevant zijn, alle acties die hij kan uitvoeren, en de specifieke acties die de overheid van hem verwacht; op het overzichtsscherm ziet een gebruiker ook de recente gebeurtenissen waarover hij een notificatiemail ontving

  • alle gebeurtenissen die bij een specifieke behandelingsstap horen worden voortaan gegroepeerd gevisualiseerd

  • het is overzichtelijker gemaakt welke personen betrokken zijn bij de aanvraag, en eenvoudiger om aan een (rechts)persoon een bepaalde hoedanigheid toe te kennen of een (rechts)persoon te laten vertegenwoordigen door een andere (rechts)persoon

  • er is geen nieuw tabblad meer voor elke nieuwe fase; de inhoud van de aanvraag is losgekoppeld van het projectverloop: één tabblad bevat de inhoud van het project, een ander tabblad geeft het verloop en de betrokken personen weer

  • aanmelden namens een onderneming is nu mogelijk: hiervoor hoeft u zichzelf niet meer zelf als natuurlijke persoon met uw rijksregisternummer aan de aanvraag toe te voegen; zie deze handleiding - wie zich aanmeldt namens een onderneming heeft toegang tot alle aanvragen waarvoor deze op basis van het KBO-nummer als rechtspersoon werd toegevoegd
Presentaties van de infosessies staan online
In juni werden er  16 infosessies over het Omgevingsloket georganiseerd  voor verschillende doelgroepen. U vindt de presentaties daarvan hier.  

Lees meer op senTRAL over het Omgevingsloket:

Gepubliceerd op 08-07-2019

  70