Milieu

De omgevingsvergunning: laatste update in een nieuw webinar

Op 11 oktober gaat het senTRAL-webinar 'Lunch & Learn' nog eens over de omgevingsvergunning. Isabelle Larmuseau is gespecialiseerd in omgevingsrecht en ruimtelijke ordening bij LDR Advocaten en doceert ook aan de KU Leuven.


Zij kwam de principes van de nieuwe omgevingsvergunning al eens schetsen in een senTRAL-webinar in 2014, maar nu het decreet definitief realiteit wordt in februari is de tijd rijp om de laatste details en de principes van deze ingrijpende vernieuwing in de Vlaamse milieuwetgeving en ruimtelijke ordening nog eens in een ‘Lunch & Learn’-webinar samen te vatten voor de abonnees van senTRAL.

Vooraf registreren is vereist, inloggen kan vanaf 12 uur, het webinar start om 12:30 u. en gaat door tot 13:30 u. Tijdens deze online presentatie kan u vragen stellen die na afloop ook door Isabelle Larmuseau beantwoord worden. Wie achteraf twee vragen beantwoordt kan een opleidingscertificaat krijgen. Registratie via www.sentral.be.

Gepubliceerd op 10-10-2016

  327