De resultaten van de consultatie over het nieuwe marien ruimtelijk plan

(foto: LDS)

 Vorig jaar zomer organiseerde de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp-marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en de strategische milieubeoordeling van dit ontwerpplan. Er kwamen meer dan 50.000 reacties van burgers, belangenorganisaties, ngo’s en overheidsinstanties. Die zijn nu vrij te bekijken.
 

In totaal werden er 35.830 schriftelijke bijdragen en 145 online opmerkingen ontvangen, waarvan het grootste deel via drie petities, van de kustgemeenten Knokke en Koksijde en van de actiegroep ‘Stop het Eiland’. Daarnaast kwamen er nog meer dan 15.000 e-mails binnen door een campagne van het WWF, en 62 bijdragen van instanties en burgers.

U vindt een samenvatting van de opmerkingen en links naar de oorspronkelijke documenten hier

Finale versie


Intussen heeft de FOD op basis van deze opmerkingen het marien ruimtelijk plan bijgewerkt en gefinaliseerd. Dit   plan  moet de verschillende gebruiken van het Belgische deel van de Noordzee met elkaar verzoenen: scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning en hernieuwbare energie.

Het marien ruimtelijk plan wordt om de zes jaar herzien. Dit is het tweede. Het werd op 22 mei 2019 ondertekend door de Koning en op 2 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, om in werking te treden op 20 maart 2020. Dit marien ruimtelijk plan zal gelden voor de periode 2020-2026.

Gepubliceerd op 17-07-2019

  64