De termijnen van de omgevingsvergunning en meldingsakten na 24 april: een overzicht

 Sommige procedures waarvan de termijnen zijn verlengd door de coronacrisis blijven na 24 april 2020 nog een tijd van kracht. We zetten die hier op een rij, naast de normale procedureregels.
 
Wat met advisering?

Voor nieuwe adviezen (gevraagd vanaf 25 april 2020) gelden de oude regels.

Voor andere adviezen (gevraagd voor 25 april 2020):

 • in lopende vergunningsaanvragen en lopende administratieve beroepen ingediend voor 24 maart 2020
 • in nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020
 • in lopende verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020
 • in nieuwe verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020

In al deze gevallen wordt uitblijvend advies niet langer automatisch geacht stilzwijgend gunstig te zijn. Ook met laattijdige adviezen kan rekening worden gehouden. Maar als het advies uitblijft kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De beroepsmogelijkheid blijft behouden, ook als het advies laattijdig of niet is uitgebracht.

Wat met openbare onderzoeken?

Voor nieuwe openbare onderzoeken vanaf 25 april 2020 gelden de oude regels.

Voor andere openbare onderzoeken (voor 25 april 2020): de resterende dagen van de openbare onderzoeken die opgeschort zijn sinds 25 maart 2020 lopen verder sinds 25 april.
Wat met de beslissingstermijnen omgevingsvergunningen eerste aanleg?

De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure bedraagt 60 dagen.

Uitzonderingen:
 • in lopende vergunningsaanvragen ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt hij 90 dagen
 • in nieuwe vergunningsaanvragen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt 90 dagen
 • in lopende verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt 90 dagen
 • in nieuwe verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt 90 dagen
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt 90 dagen.
 • bij initiatieventot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 30 dagen en bedraagt 90 dagen
 
De beslissingstermijn in de gewone procedure bedraagt 105 of 120 dagen.
Uitzonderingen:
 • in lopende vergunningsaanvragen ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 • in nieuwe vergunningsaanvragen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 • in lopende verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 • in nieuwe verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen en bedraagt 165 of 180 dagen
 
Wat met de uitvoering van afgegeven vergunningen in eerste aanleg?

De uitvoering kan starten na 35 dagen, tenzij er een verlenging van 30 dagen was om beroep in te stellen in de vermelde gevallen bij beroep tegen omgevingsvergunning.

Wat met de afwijkingen?

Tijdelijke en beperkte afwijkingen Vlarem II kunnen nog gevraagd worden tot 17 juli 2020.

Wat met de geldigheidsduur vergunningen en meldingen van bepaalde duur?

De vergunningen van bepaalde duur behouden hun einddatum.

Uitzondering:
 • de vergunning van bepaalde duur, verleend uiterlijk op 24 april 2020 en waarvan de einddatum tussen 20 maart 2020 en 31 augustus 2020 ligt, wordt verlengd met 30 dagen tot respectievelijk 20 juni 2020 en 31 november 2020
 

De meldingen van bepaalde duur behouden hun einddatum.

Uitzondering:
 • de meldingen van bepaalde duur, waarvan akte werd genomen uiterlijk op 24 april 2020 en waarvan de einddatum tussen 20 maart 2020 en 31 augustus 2020 ligt, worden verlengd met 30 dagen tot respectievelijk 20 juni 2020 en 31 november 2020

De vergunningen op proef behouden hun einddatum.

Uitzondering:
 • de vergunning op proef, verleend uiterlijk op 24 april 2020 en waarvan einddatum tussen 20 maart 2020 en 31 augustus 2020 ligt, wordt verlengd met 30 dagen tot respectievelijk 20 juni 2020 en 31 november 2020
 
Wat met het verval?

De vervaltermijn voor ingebruikname wordt niet verlengd.

Uitzonderingen:
 • de ingebruikname omgevingsvergunning die vervalt tussen 20 maart 2020 en 31 december 2020 wordt verlengd met zes maanden, tot respectievelijk 20 september 2020 en 30 juni 2021
 • de ingebruikname meldingsakten die vervalt tussen 20 maart 2020 en 31 december 2020 wordt verlengd met zes maanden tot respectievelijk 20 september 2020 en 30 juni 2021
 
Wat met het beroep tegen omgevingsvergunning/bijstellen van voorwaarden?

De termijn om een beroep in te stellen tegen omgevingsvergunning/ bijstellen voorwaarden bedraagt 30 dagen.

Uitzonderingen:
 • de termijn voor beroep tegen een omgevingsvergunning/ bijstellen voorwaarden in behandeling op 24 maart 2020, in zoverre de beslissing genomen moest worden uiterlijk op 24 april, wordt verlengd met 30 dagen en bedraagt 60 dagen
 • de termijn voor beroep tegen een omgevingsvergunning/bijstellen voorwaarden, ingediend in periode tussen 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 in zoverre de beslissing moest genomen worden uiterlijk op 24 april wordt verlengd met 30 dagen en bedraagt 60 dagen
Wat met de beslissingstermijnen beroep omgevingsvergunningen?
De beslissingstermijn in beroep wordt niet verlengd.
Uitzonderingen:
 • in lopende vergunningsaanvragen ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen
 • in nieuwe vergunningsaanvragen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen
 • in lopende verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen
 • in nieuwe verzoeken tot bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend voor 24 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen
 • bij initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 wordt de termijn verlengd met 60 dagen

Auteur: Nieuwsbrief "De Milieukrant"

Gepubliceerd op 30-04-2020

  89