Milieu

De Vlaamse Energiebalans is weer bijgewerkt

 Elk jaar maken EnergyVille en VITO een energiebalans op, in opdracht van het Vlaams Gewest. Het laatste brengt de evolutie van de Vlaamse energiestromen sinds 1990 in kaart en publiceert de nieuwe energiecijfers voor 2016.​
 

Dit rapport “Energiebalans Vlaanderen 1990-2016 focust op het bruto binnenlands energieverbruik (BBE) in Vlaanderen:

  • energieverbruik van de transformatiesector: 21%
  • niet-energetisch eindverbruik van de industrie: 18%
  • energetisch eindverbruik van energie: in de industrie, de residentiële en tertiaire sector, landbouw en transport: 61%

Samen met de leveringen van brandstoffen aan de internationale lucht- en scheepvaartbunkers in Vlaanderen maken die gegevens het ‘primaire energieverbruik’ uit. Daarnaast behandelt het rapport de verdeling van energie over de verbruikers en het verbruik van de diverse energiedragers.

Het bruto binnenlands energieverbruik (BBE) bedroeg 1.560,8 PJ in 2016,  dat was 6,2% meer dan in 2015 en amper 5,0% minder dan in 2005.

 

Het rapport (pdf)

Gepubliceerd op 01-02-2018

  254