Milieu

De Vlaamse Energiecluster zoekt deelnemers

 Hernieuwbare energie, smart grids en energie-efficiëntie creëren heel wat kansen voor nieuwe investeringen en activiteiten. Om deze groeimarkt niet bij voorbaat aan de buitenlandse concurrenten over te laten, nemen Vlaamse specialisten uit de wetenschappelijke en de bedrijfswereld nu een initiatief om energie-innovaties te stimuleren en te commercialiseren.
 

”Het is hoog tijd dat Vlaanderen zich internationaal positioneert als een ‘Smart Energy Region’. De slimme energiesector groeit wereldwijd, en Vlaamse bedrijven willen een deel van deze koek opeisen. Hoe? Door te focussen op concrete marktdoorbraken, te werken aan innovatieve totaaloplossingen en zo de waardeketen te vervolledigen.” Met die wervende boodschap lanceert de “Vlaamse Energiecluster” (#vlec) haar werking op een event op 26 mei a.s. in Living Tomorrow (Vilvoorde).

De Vlaamse Energiecluster wordt gedragen door industriële en wetenschappelijke sleutelorganisaties:
  • Smart Grids Flanders
  • Agoria
  • Voka
  • Vlaamse Confederatie Bouw
  • Passiefhuis Platform
  • Living Tomorrow
  • EnergyVille
  • iMinds
  • UGent

De cluster stemt af met de kabinetten, VREG, VEA en VLAIO en wil een open dialoog en samenwerking met complementaire initiatieven nastreven.

Kansen van smart grids en de nieuwe energiemarkten

De Energiecluster is bedoeld om bedrijven te helpen met commerciële opportuniteiten van het energiesysteem van de toekomst. Het initiatief richt zich tot leveranciers van producten, diensten of systemen in het brede domein van de energie. Dat kunnen dus net zo goed IT- als bouwbedrijven zijn. De Vlaamse Energiecluster mikt op een unieke systeemintegratie van verschillende innovatieve energiecomponenten en verenigt daartoe de energie-, de bouw- en IT-sectoren. Ze moeten dus bereid zijn om samen te werken met andere ondernemingen om zo een innovatieve waardeketen te vormen.

De activiteiten zullen focussen op (1) energie-efficiënte industrie (2) duurzame wijken en steden en (3) energie in residentiële gebouwen.

Gepubliceerd op 12-05-2016

  254