Definitief goedgekeurde Vlarem-trein 2017 staat online

U kan de definitief goedgekeurde Vlarem-trein 2017onlineraadplegen op de website van het Departement Omgeving.  Tijdens de ministerraad van vorige vrijdag 3 mei 2019 is de tekst definitief goedgekeurd. Wat onder meer aan bod komt in de VLAREM-trein 2017 zijn: KWS-afscheider, meetstrategie luchtemissies, fugitieve VOS-emissies (LDAR), schietstanden en zwembaden. Nu is het wachten op de publicatie in het Staatsblad.Inwerkingtreding is voorzien op 1 oktober 2019.

Na het advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse regering definitief enkele besluiten rond leefmilieu en landbouw: 

  • VLAREM II;
  • VLAREL;
  • Stooktoestellenbesluit;
  • Milieuhandhavingsbesluit;
  • het besluit dat de voorschriften vaststelt voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Volledige tekst van Vlarem-trein 2017
Verslag aan de Vlaamse Regering
Bijlage 1: Bijlage 5.2.1.7 van Vlarem II: Lijst van afvalstoffen die ter voorkoming van hemelwaterverontreiniging overdekt worden opgeslagen
Bijlage 2: Bijlage 5.17.8 van Vlarem II: Aanvraagformulier tot aanvaarding als bevoegde deskundige
Bijlage 3: Bijlage 5.28. van Vlarem II: Opslagplaatsen voor meststoffen
Bijlage 4: Bijlage XXXIII. van DABM: Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet
Bijlage 5: Bijlage XXXIV. van DABM: Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet
Bijlage 6: Bijlage 23 van VLAREL: Onderdelen van de opleiding voor de monsternemer, vermeld in artikel 53/1, §6, en 53/2, §6
Bijlage 7: Bijlage 24. Lijst met minimumgegevens van het certificaat als vermeld in artikel 53/9, 3°


Bron:  Vlaamse Ministerraad, 3 mei 2019.
Sophie D'Hooghe
  431