Milieu

Definitieve teksten VLAREM III online

De afdeling Milieuvergunningen plaatste de op 11 december 2015 definitief goedgekeurde teksten van VLAREM III online.

Officieel gaat het om het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas. De volgende stap is de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking.

U kan hier de definitieve teksten downloaden:
- VLAREM III;
- Toelinchting bij VLAREM III;
- Bijlage I, VLAREM III;
- Bijlage II, VLAREM III.

Gepubliceerd op 04-01-2016

  383