Milieu

Definitieve teksten VLAREM-trein 2015 / Zomertrein online

De definitieve teksten van de door de Vlaamse Regering op 18 maart 2016 goedgekerude VLAREM-trein 2015/Zomertrein staan op de website van LNE online.

Op 18 maart 2016 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpbesluit VLAREM-trein 2015/Zomertrein (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu). De volgende stap is de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking, tenzij andersluidende overgangsbepalingen.

Lees ook:

Gepubliceerd op 29-03-2016

  238