Dikketruiendag 2020: meer biodiversiteit helpt het klimaat (en je bedrijf)

Op 11 februari staat Dikketruiendag in het teken van de biodiversiteit. Is dat normaal niet een paar graadjes minder verwarming voor een beter klimaat? Ja, maar dit jaar gaat de aandacht ook naar biodiversiteit, want zoals het klimaat in crisis is, is ook de biodiversiteit in crisis. Sterker nog, beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook voor bedrijven blijft dat niet zonder gevolgen, tenzij we allemaal meewerken aan de oplossing.

Verschillend maar toch gelijk

Menselijke activiteiten hebben, door de manier waarop ze land gebruiken (monocultuur, bodemerosie en -uitputting, vervuiling van bodem, lucht en water), door natuurversnippering, door de selectieve exploitatie van soorten, door de introductie van uitheemse, invasieve soorten en door de manier van consumeren, gezorgd voor een nooit eerder geziene achteruitgang van de biodiversiteit.

En ook door de globale opwarming van de aarde en de onstabiele klimaatschommelingen als gevolg, staan heel wat ecosystemen nog meer onder druk. De traag veranderende natuurlijke ecosystemen kunnen de snelle klimaatveranderingen niet volgen. Ecosystemen raken uit evenwicht, omdat cruciale schakels wegvallen.

VRT-weerman Frank Deboosere, opnieuw ambassadeur van Dikketruiendag 2020, legt eenvoudig uit hoe alles verbonden is.

 
Lees over de complexe relatie tussen het klimaat en biodiversiteit in het IPPC-rapport.
Lees over het klimaat, klimaatverandering en biodiversiteit.
Lees over de invloed van klimaatverandering op de biodiversiteit in België.

Economie onder druk

Intussen waarschuwt het Global Risks Report 2020 van het World Economic Forum opnieuw, naast alle andere waarschuwingen van wetenschappers de voorbije decennia, dat het verlies van biodiversiteit en het imploderen van ecosystemen één van de top 5 bedreigingen is voor de mensheid in de volgende 10 jaar, naast extreem weer, het gebrek aan effectieve klimaatactie, natuurrampen en milieurampen.

 

  • Een ernstig verlies van biodiversiteit en een ineenstorting van (aquatische of terrestrische) ecosystemen met onomkeerbare gevolgen voor het milieu, wat leidt tot een grote uitputting van de grondstoffen voor de mensheid en industrieën.
  • Extreme weersomstandigheden met ernstige schade aan eigendommen, infrastructuur en dodelijke menselijke slachtoffers.
  • Overheden en bedrijven slagen er niet in de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
  • Grote natuurrampen zoals aardbevingen, tsunami's, vulkaanuitbarstingen en geomagnetische stormen.
  • Door de mens veroorzaakte milieuschade en milieurampen, inclusief milieucriminaliteit zoals olielekken en radioactieve besmetting.

Het rapport voorspelt dat de economische en politieke polarisatie zal toenemen in de wedijver naar macht en dat de economie zal vertragen, terwijl wereldleiders, bedrijfsleiders en beleidsmakers juist meer dan ooit moeten samen werken om de ernstige bedreiging voor ons klimaat, onze leefomgeving, de volksgezondheid en technologische systemen een halt toe te roepen. Er moet een aanpak komen waarbij meerdere belanghebbenden de risico’s beperken. De Aarde kan niet langer wachten tot de geopolitieke beroering is beslecht.

Beleidsmakers moeten nu doelstellingen voor het beschermen van de aarde koppelen aan doelstellingen voor het stimuleren van de economie. Daarnaast moeten bedrijven het risico op potentieel rampzalige verliezen in de toekomst vermijden door zich aan te passen aan de wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen. Alle actoren uit de maatschappij zullen moeten samen werken. Het is cruciaal dat bedrijven en beleidsmakers sneller overschakelen op een koolstofarme economie en duurzame bedrijfsmodellen. Bedrijven die niet omschakelen in functie van beleidswijzigingen of klantenvoorkeuren, zullen verdwijnen. Bedrijven zullen immers meer en meer onder druk gezet worden door investeerders, regelgevende instanties, klanten en werknemers om te tonen (niet zeggen) dat ze veerkrachtig reageren op de groeiende klimaatvolatiliteit.

Lees meer details over het Global Risk Report.

We kunnen niet verder zonder

En net de biodiversiteit is onze beste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Want biodiversiteit, in de vorm van planten, bomen, het bodemleven, plankton …, zet CO2 om in zuurstof of absorbeert het. Dus meer biodiversiteit, betekent minder CO2. En niet alleen minder CO2, ook andere broeikasgassen worden door de natuur geabsorbeerd.

Meer nog, biodiversiteit is onze (inclusief economische) bestaanszekerheid. Ecosystemen met een grote biodiversiteit bieden enorme economische voordelen, die volgens ramingen 33 biljoen dollar waard zijn. Onze volledige economie draait op ecosysteemdiensten: bestuiving en genetische rijkdom voor onze voedselvoorziening, bouwbenodigdheden, isolatie- en decoratiemateriaal, natuurlijke textielvezels, werkzame stoffen voor geneesmiddelen (gezondheidszorg), de zuivering van lucht, water en bodem, buffering tegen overstromingen, energie … Dus biodiversiteit is niet alleen nodig vanuit een economisch perspectief, we kunnen gewoon als mens niet zonder.

Gelukkig zijn u en ik de oplossing! Om de biodiversiteit te beschermen, moet iedereen een bijdrage leveren en iedereen kan dat gelukkig ook! Wij kunnen allemaal op ons niveau handelen, zonder onze levens- of werkwijze noodzakelijk helemaal om te gooien: enkele eenvoudige handelingen of doordachte ingrepen volstaan om al een groot verschil te maken.

Deze week volgen daarom nog 2 verdiepingsartikelen in senTRAL:

  • je krijgt tips, tools en instrumenten die je kan gebruiken om je op weg te helpen met biodiversiteit;
  • je komt te weten hoe je voor meer biodiversiteit ook het DNA van je bedrijf moet veranderen.

Lees in SenTRAL:

Gepubliceerd op 10-02-2020

  53