Doe een omgevingscheck via het omgevingsloket

Wil je voor een bepaald gebied weten welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn? Of er overstromingsgevaar is? Welke voorschriften van kracht zijn? Je kunt dit – los van het algemene omgevingsloket – nakijken via een omgevingscheck op het publiek omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning aanvragen gebeurt via het omgevingsloket. Los van een aanvraag en zonder verdere informatie in te geven over de werken die je wil uitvoeren, kan je het loket ook gebruiken om gegevens over de ligging van een project te toetsen: zijn er ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing? Bevinden er zich natuurgebieden, scholen of cultureel erfgoed in de omgeving? Dit kan belangrijk zijn bij de behandeling van het dossier.

Deze toepassing kan apart van het algemene omgevingsloket gebruikt worden. Je moet geen informatie ingeven over de werken die je wil uitvoeren, enkel het perceel aanduiden waarop de werken betrekking hebben.Let op: nog niet alle gemeenten hebben hun ruimtelijke plannen opgeladen in de toepassing. Informeer ook altijd bij de gemeente.

Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 04-09-2018

  593