Milieu

Draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG beschikbaar

De BBT-studie voor de verdeling van LNG (Liquefied Natural Gas of vloeibaar aardgas) bevindt zich in een eindstadium. Momenteel is een nieuwe draftversie voorgelegd aan het begeleidingscomité en de groep van externe lectoren. Ook andere geïnteresseerden kunnen het huidig ontwerp raadplegen en eventueel feedback geven (via philip.marynissen@vito.be).

Dit sectorrapport behandelt de Beste Beschikbare Technieken voor de verdeling van LNG, waarbij de LNG-opslagcapaciteit onder de SEVESO-hoge drempel van 200 ton ligt. Naast LNG vallen ook andere brandstoffen die voornamelijk uit vloeibaar methaan bestaan (doorgaans > 75% vloeibaar methaan en max. 5% stikstof, cfr. NBN 1160), binnen de scope van deze studie. Voorbeelden zijn vloeibaar biomethaan (LBM), een mix van LNG en LBM (bio-LNG), vloeibaar stortgas (liquefied landfill gas, LLG), en vloeibaar synthetisch methaan (liquefied synthetic natural gas, LSNG).

Gepubliceerd op 03-04-2018

  219