Milieu

Drie van de tien ondernemers willen delen (zegt Unizo)

Ook Unizo boog zich over de deeleconomie. De ondernemersorganisatie liet een enquête uitvoeren bij 855 ondernemers, met de vraag hoe zij over het concept denken. Verrassend positief, zo bleek…

Unizo -deeleconomie

Vandaag bestaan er al vele deel-initiatieven gericht op particulieren. Maar ook tussen bedrijven onderling is er een belangrijk potentieel in de deeleconomie.

Dat wordt bevestigd in deze Unizo-enquête. Een derde van de bevraagde KMO’s wil eigen materiaal delen met andere bedrijven. Vier van de tien ondernemers vinden dat ze een vijfde van hun bedrijfsmaterieel niet ten volle benutten. Karel Van Eetvelt: “Als je een bestelwagen, toch een serieuze investering, maar een paar keer per jaar gebruikt, dan wordt die in verhouding nog duurder. Kan je ervoor zorgen dat ook andere bedrijven die gebruiken, dan levert dat een besparing op en rendeert de investering.”

Praktische bezwaren

Natuurlijk werden er ook praktische problemen bij zo’n deeleconomie gesignaleerd. Vier  op tien bedrijven weten niet goed hoe ze dat praktisch moeten aanpakken: wie betaalt bijvoorbeeld de energiekosten, de verzekering, wie zorgt voor de nodige attesten…?

Unizo gelooft dat ervaring de leermeester zal zijn. De organisatie stelt zich zeer positief op t.o.v. alle initiatieven rond deeleconomie toe, en is nu al beducht voor extra reglementering. Ze vindt het wel belangrijk dat iedereen de bestaande wetgeving respecteert. “Projecten zoals Uber en Airbnb zijn zich op zich waardevolle initiatieven, maar als zij andere, minder strenge spelregels moeten volgen dan ontstaat er oneerlijke concurrentie. En dat mogen we niet tolereren.”

Een ander bezwaar is de tijdsinvestering. Een vijfde van de respondenten vreest dat ze teveel tijd zullen verliezen met het (organiseren van het) delen.

Bijna één op acht ondernemers toont zich bezorgd over het wantrouwen tussen de bedrijven, en één op tien denkt dat de wetgeving hier niet op voorzien is.

Eén op tien respondenten heeft schrik voor concurrentie. 2,7% beschouwt de afstand tussen delende bedrijven als een struikelblok. 

Gepubliceerd op 16-07-2015

  107