ECHA formuleert aanbevelingen voor de samenstellingseisen voor werkzame stoffen in desinfecterende middelen

 In het kader van de coronapandemie heeft ECHA enkele aanbevelingen geformuleerd voor het veilige gebruik van specifieke stoffen die in ontsmettingsmiddelen kunnen worden verwerkt, in afwijking van de verordening inzake biociden (artikel 55, lid 1). De aanbevelingen formuleren samenstellingsvoorschriften.
 
Het gaat concreet om:
Biociden die deze stoffen bevatten, kunnen doeltreffend zijn tegen het nieuwe coronavirus.

Bedrijven die desinfecterende middelen verkopen met goedgekeurde actieve substanties, en een snelle toegang willen tot de Europese markten in het kader van de COVID-19 bestrijding, kunnen zich beroepen op artikel 55, 1 van de biocidenverordening om toelating te vragen aan de nationale autoriteiten. Die kunnen deze afwijkingen toestaan in het kader van een bedreiging van de volksgezondheid. ECHA reikt de autoriteiten met deze aanbevelingen de kennis aan om die beslissingen te versnellen.


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 15-04-2020

  47