Milieu

ECHA: richtsnoer hormoonverstorende stoffen in de maak

ECHA en EFSA (European Food Safety Authority) ontwikkelen samen een wetenschappelijke richtsnoer voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen. Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie nog wetenschappelijke criteria voor om hormoonverstorende stoffen te identificeren in het kader van de EU-regelgeving rond pesticiden en biociden. Eens die criteria in voege treden, is een geharmoniseerde richtsnoer geen overbodige luxe. Ze moet zorgen voor het correct en consequent toepassen van de criteria door aanvragers en overheden in de EU.

Een eerste draft zal midden 2017 worden onderworpen aan een publieke consultatie. Ze zal mogelijk pas eind 2017 klaar zijn.

Lees meer…

Gepubliceerd op 05-12-2016

  243