ECHA start met stoffenlijsten in functie van de nieuwe drinkwaterrichtlijn

De Europese herziene drinkwaterrichtlijn werd op 12 januari 2021 van kracht. Zij heeft tot doel mensen te beschermen, de toegang tot water te verbeteren en te zorgen voor uniforme veiligheidsvoorschriften voor de industrie. ECHA moet in dit kader lijsten opstellen van chemische stoffen die veilig kunnen worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater.

ECHA zal de Europese Commissie helpen met het opstellen van Europese lijsten van chemische stoffen, samenstellingen of bestanddelen die veilig kunnen worden gebruikt om materialen te produceren die in contact komen met drinkwater (tussen de waterbron en de kraan).

De eerste lijsten zullen gebaseerd zijn op bestaande nationale lijsten en zullen naar verwachting ongeveer 1 500 chemische stoffen voor verschillende soorten materialen bevatten. De Europese Commissie zal die lijsten tegen 2025 goedkeuren. Na de goedkeuring zullen alle vermelde stoffen op de lijsten binnen de 15 jaar worden herzien. Het Agentschap zal een prioriteit in de herziening van de stoffen vastleggen op basis van hun gevaarlijke eigenschappen en de relevantie van hun risicobeoordelingen. ECHA zal ook aanbevelingen doen voor de vervaldata van deze stoffen.

De nationale goedkeuringssystemen zullen door ECHA op elkaar worden afgestemd. Dit verbetert de kwaliteit van het drinkwater in de hele EU. Bovendien zorgt het voor een gelijk speelveld op de EU-markt voor bedrijven die materialen voor de drinkwaternetwerken en -systemen produceren.

Het ECHA zal de Commissie ook ondersteunen bij de ontwikkeling van informatievereisten voor aanvragers en beoordelingsmethoden. Dit werk zal worden gedaan in nauwe samenwerking met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) vanwege het verband met de wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Meer informatie over de werkzaamheden van het ECHA op het gebied van drinkwater en de rol van de verschillende actoren in het kader van de richtlijn kan je nu op nieuwe pagina's van ECHA consulteren.

De drinkwaterrichtlijn wil een hoog niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid tegen de negatieve effecten van verontreinigd drinkwater waarborgen. Zij actualiseert de waterkwaliteitsnormen en introduceert een op risico's gebaseerde benadering van de controle op water. De richtlijn verbetert ook de informatie over de waterkwaliteit en de waterdiensten die aan de consument worden geleverd, alsmede de toegang tot schoon water.

De EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving op te nemen.


Auteur: Kenny Jossels

Gepubliceerd op 13-01-2021

  12