Milieu

Educatief pakket Luchtkwaliteit voor het basisonderwijs

Edpakket LuchtkwaliteitDe Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een eductaief lespakket over luchtkwaliteit online gezet voor het basisonderwijs.

 

Luchtkwaliteit is op sommige dagen niet uit de actualiteit weg te branden. Ook leerlingen stellen dan wel eens vragen in de klas: “Wat is dat nu juist: fijn stof?”.

Met dit educatief pakket leren kinderen van 9 tot 11 in vier actieve lessen alles wat ze moeten weten over lucht, de kwaliteit, de verontreiniging… 

Kennis over luchtkwaliteit en luchtverontreiniging is essentieel om ons gedrag te wijzigen en de juiste keuzes te maken. Dit pakket zit dan ook vol proefjes, spelletjes en doe-opdrachten. Alle lessen zijn afgetoetst aan de eindtermen voor het schooljaar 2016 - 2017.

Er zijn ook zeven filmpjes waarin kinderen hun kijk geven op een vraag over luchtkwaliteit en een gekke professor telkens de vraag beantwoordt.

 


Daarnaast bevat het pakket een game: "Clean Air Quest" laat kinderen zelf de strijd aanbinden met de slechte luchtkwaliteit.

Hier kan u het lespakket downloaden (pdf).

Gepubliceerd op 09-03-2017

  482