Een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties?


 De Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal ATTB lanceert vandaag een origineel voorstel aan de milieuministers van dit land: maak ook lage-emissiezones mogelijk voor verwarmingsinstallaties.
 

ATTB stelt vast dat er nog steeds een kleine 2 miljoen verouderde verwarmingsketels in ons land in gebruik zijn, die veel te traag vervangen worden. Onze gebouwen blijven daardoor veel te veel CO2 uitstoten, wat op zich al een grote drempel is om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Maar het is eveneens een belangrijke factor van luchtvervuiling.

De overheid moet dringend ingrijpen, vinden de leveranciers en fabrikanten. Zij suggereren een LEZ (lage-emissiezone) voor verwarmingsinstallaties. Antwerpen, Brussel, Gent en binnenkort wellicht ook Luik en Charleroi hebben een lage-emissiezone ingesteld met beperkte of verboden toegang voor oude, vervuilende (diesel)wagens. Maar hoe zinvol is dat, als je weet dat de verwarming van onze gebouwen op jaarbasis bijna evenveel vervuilt als het verkeer en in de winterperiode nog meer, terwijl er geen lage-emissiezones voor verwarmingsinstallaties zijn?

ATTB pleit natuurlijk voor eigen winkel, maar argumenteert ook dat de technologie van veel actieve verwarmingsinstallatie nog veel ouder is dan die van de dieselwagens die vandaag uit LEZ-steden geweerd worden.

Niet-condenserende gas- of stookolieketels stoten veel meer CO2 uit en verbruiken veel meer energie dan nodig is. Als heel België een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties zou zijn, zouden 2 miljoen verouderde ketels door condensatieketels of warmtepompen vervangen moeten worden. Dat zou meteen de CO2-uitstoot fors reduceren. Een verlaagde uitstoot van 1 ton CO2 per ketel betekent 2 miljoen ton minder CO2-uitstoot en 15.000 GWh energiebesparing, ruim 10% van alle energie die we gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen.

Uitfaseren kan in tien jaar

ATTB pleit daarom voor een definitieve deadline om niet-condenserende atmosferische ketels te verbieden in 2030. Tien jaar is volgens de leveranciers een zeer haalbare datum. Ze verwijzen naar het Verenigd Koninkrijk, dat een versnelde uitfasering van de minst efficiënte verwarmingsketels (“Boiler Scrappage Scheme”) heeft opgelegd. De Britse overheid biedt consumente via een Energy Savings Trust een kortingvoucher ter waarde van 400 pond (470 euro) voor de aanschaf van een nieuwe, hoogefficiënte verwarmingsketel ter vervanging van een oude ketel. Duitsland verplicht de vervanging van ketels van 15 tot 20 jaar oud regio per regio.  

Met subsidies

Om hiervoor een draagvlak bij de bevolking te vinden kunnen politici een duidelijke communicatiecampagne en ondersteunende premies en subsidies opzetten, zodat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Maar zo’n LEZ moet afdwingbaar zijn, want grootverbruikers die eigenlijk prioritair aangepakt moeten worden, zijn vaak minder gevoelig voor een beperkte financiële tegemoetkoming.

ATTB ontkent evenwel dat haar pleidooi puur eigenbelang is. “Wie de vraag om een LEZ voor verwarmingsinstallaties zou interpreteren als een teken dat de sector om werk verlegen zit, vergist zich. Net als de vorige jaren blijft de verkoop van verwarmingsketels op gas en van alle types warmtepompen duidelijk in stijgende lijn gaan, die laatste met 30%. Dankzij de premies kennen warmtepompboilers zelfs een meerverkoop van 60%, hoewel de gewone elektrische boilers nog steeds 980% van de markt uitmaken. De verkoop van stookolieketels daalt, maar relatief weinig, zeker in vergelijking met andere landen.”

De leveranciers stellen ook vast dat meer dan de helft van de Belgen nog steeds met een verouderde olie- of gasketel verwarmt. 

(foto: Canstock Photos)

Gepubliceerd op 09-01-2020

  103