Een maand gratis water en elektriciteit voor tijdelijk werklozen

De Vlaamse regering subsidieert gezinnen, waarvan één of meerdere leden in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terechtkomen door de coronacrisis, om hun water- en energiefactuur voor een periode van één maand te betalen. VREG heeft de details.

Alle werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen komen in aanmerking voor deze steun. Eén werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen, ongeacht de toestand van de andere gezinsleden. ER is één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid, dus er kunnen meerdere zijn voor één gezin wanneer er meer dan één werknemer met dat statuut is. Maar wie al voor de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid zat komt niet in aanmerking voor deze vergoeding.
Rechthebbende werknemers hoeven niets te doen; de Vlaamse overheid zal via informatie van de RVA een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op hun rekening uitvoeren.
Het bedrag van de tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden. De vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is als volgt samengesteld:
  • voor water 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten 76,86 euro
De vergoeding is enkel bestemd voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers, en gebeurt dus in functie van de woonplaats van de werknemer.
De uitbetaling zal afhankelijk zijn van de timing van de aanlevering van de gegevens door de RVA, en de Vlaamse administratie heeft  dan ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan zodra ze over de gegevens beschikt.

 

Gepubliceerd op 24-03-2020

  195