Milieu

Eenvoudiger regels voor meer energie-efficiëntie bij renovatie

 Minister van Energie Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege willen energiezuinig bouwen en renoveren gemakkelijker maken door enkele bepalingen uit de Vlaamse regelgeving te schrappen.


“Om onze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen tegen 2020 moeten we meer hernieuwbare energie opwekken maar tevens ons totaal energieverbruik verminderen”, aldus energieminister Bart Tommelein. “Daarom maken we de regels voor woningrenovatie eenvoudiger,” aldus milieuminister Joke Schauvliege.

De Vlaamse regering keurde daarom een conceptnota goed om enkele drempels, die energierenovaties bemoeilijken, weg te werken. Het voorstel is samen met de sector uitgewerkt.

Enkele voorbeelden:
  • Het rooilijndecreet stelt dat isolatie maximaal 14 centimeter mag uitspringen. Dat wordt 26 centimeter, zodat men muren dikker mag isoleren.
  • Een dak langs de buitenkant isoleren kan soms niet, omdat het dan hoger uitkomt dan de verkavelingsvoorschriften toelaten. Ruimte Vlaanderen zal afwijkingen centraliseren en hierover beslissen.
  • Het wordt gemakkelijker om woningen op te splitsen in meerdere wooneenheden.

De regering zal ook bekijken of het mogelijk is om voor meerdere huizen één bouwaanvraag mogelijk te maken, om verschillende huizen in één beweging te isoleren, wat de kosten drukt.

Gepubliceerd op 16-06-2016

  186