Milieu

Eerste airco-energiedeskundigen erkend

Het Departement LNE werkte samen met de sector een opleiding uit voor erkend airco-deskundige, voor de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. De eerste certificaten werden ondertussen al uitgereikt.

Steeds meer gebouwen zijn uitgerust met klimatisering en verbruiken daardoor veel energie. Er zijn in Vlaanderen naar schatting 162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden: kantoorgebouwen, bedrijven, winkelcentra, enzovoort.

Vandaag komt 40% van het totale energieverbruik in de EU van gebouwen. In de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen werden dwingende en specifieke maatregelen vastgelegd om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 door gebouwen te verminderen. Eén van de maatregelen uit die richtlijn is de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen. Om het energieverbruik te beperken is het immers belangrijk dat de aircosystemen goed afgesteld en gekeurd zijn. De energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is verplicht, en moet gebeuren door een erkend airco-energiedeskundige.

Dit jaar startten in verschillende door de Vlaamse overheid erkende opleidingscentra cursussen voor wie zo’n erkenning wil behalen. Het Departement LNE werkte samen met de sector deze opleiding uit. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst en bij Syntra West in Oostende.

Regelmatige keuring van airco-installaties

Tot 1 januari 2015 was er een overgangsmaatregel, waardoor bepaalde personen op basis van hun kwalificaties en ervaring beschouwd konden worden als erkend airco-energiedeskundige. Er werd initiatief genomen om deze regeling met één jaar te verlengen. Om echter aan de slag te kunnen blijven als erkend airco-energiedeskundige, moet men de opleiding van 32 uren volgen in een hiertoe erkend opleidingscentrum en slagen voor het examen. Wie aan deze opleiding deelneemt moet over een zekere voorkennis en/of relevante ervaring beschikken.

Rekenblad voor energetische keuring

Het Departement LNE  heeft een webgebaseerde toepassing laten ontwikkelen voor het uitvoeren van de energetische keuring. Aan de hand van een reeks observaties en metingen komt een advies uit het rekenblad gerold. De deskundige kan dit advies nog verder aanvullen met raadgevingen. De exploitant is niet verplicht om de adviezen uit het keuringsverslag op te volgen. Met het oog op energie- en kostenbesparing is dit doorgaans wel aan te raden.

Gepubliceerd op 16-10-2015

  168