Milieu

Einde van eMIL-loket in zicht

De Vlaamse regering bouwt haar Milieuvergunningsloket (eMIL) niet verder uit. Er werd beslist om de toekomstige omgevingsvergunning op te nemen in het uitwisselingsplatform van de digitale bouwaanvraag. Zodra de omgevingsvergunning in werking treedt, zal er volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege “geen sprake meer zijn van eMIL”.

De minister beloofde de voorbije dagen nogmaals dat de omgevingsvergunning vanaf haar inwerkingtreding digitaal ingediend én verwerkt kan worden: “De timing van de digitalisering van de omgevingsvergunning en de invoering ervan worden op elkaar afgestemd”.

Het digitale uitwisselingsplatform voor de bouwaanvraag dat als vehikel zal dienen voor de digitale omgevingsvergunning, heet intussen het ‘Omgevingsloket’. En dat Omgevingsloket is momenteel “al volledig operationeel voor de stedenbouwkundige aanvragen in eerste aanleg en de meldingen”, aldus Schauvliege. Hetzelfde kan echter niet gezegd worden van het milieuluik. Daar zijn volgens de minister “nog tal van technische en inhoudelijke issues”.

Wat de minister er niet bij vertelt, is dat er op dit ogenblik nog maar 17 steden en gemeenten zijn waar een bouwaanvraag effectief digitaal kan worden ingediend via het Omgevingsloket.
Het loket zelf houdt een lijst bij met de data waarop andere gemeenten zouden volgen in dat digitale proces.

De verdere operationalisering van het eigenlijke Omgevingsvergunningenloket hangt volgens Schauvliege ook nog af van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet op de omgevingsvergunning en van de aanvraagformulieren. Zolang die niet definitief zijn, kan de software ook niet verder aangepast worden.

Wij kunnen alvast nog meegeven dat het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet al gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, en dat het lijvige ontwerp van Omgevingsvergunningsbesluit op vrijdag 25 april opnieuw principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de onderhandelingscomités en moet daarna nog naar de Raad van State, waarna er een nieuwe principiële goedkeuring volgt door de regering en de tekst uiteindelijk gepubliceerd kan worden in het Belgisch Staatsblad.

Vraag nr. 515 van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw over “Omgevingsvergunning – Digitaliseringsproces”, Vl.Parl., gepubliceerd op 29 april 2015.

Gepubliceerd op 04-05-2015

  264